Прогноз

Ступінь тяжкості захворювання людей із ХОЗЛ дуже варіабельна. Наприклад, ступінь загострення може коливатися від дуже легкого до тяжкого та смертельно загрозливого. Тяжка патологія та смертність людей із ХОЗЛ найчастіше трапляються на фоні загострення. Більш старі дослідження оцінювали рівень смертності в пацієнтів, госпіталізованих з приводу загострення, від 4% до 30%. Дослідження із використанням даних Загальнонаціональної вибірки пацієнтів стаціонару, доступних з 1996 року (Управління по дослідженням і якості в охороні здоров’я, Роквіль, Меріленд, США), визначають загальну смертність пацієнтів із загостренням під час перебування в лікарні на рівні 2,5%.[280] У цьому дослідженні середня тривалість перебування в стаціонарі складала 5 днів, і 70% пацієнтів виписувалися додому без додаткових медичних послуг вдома. Люди, що померли в стаціонарі, були похилого віку, мали більшу кількість супутніх захворювань, та госпіталізувалися на тривалий час. Не дивно, що в пацієнтів, які перебували на механічній вентиляції легень, був вищий рівень смертності порівняно з тими, хто не потребував інвазивної вентиляції (28% проти 1,7%). В іншому дослідженні була виявлена приблизно 50% смертність через 5 років після госпіталізації з приводу загострення ХОЗЛ.[281] Регоспіталізації та смертність були пов’язані з нижчим ФОВ1, вищим PaCO2, нижчим PaO2, більш ніж ІІ ступенем за шкалою APACHE (шкала оцінки гострих фізіологічних розладів і хронічних функціональних змін), нижчим індексом маси тіла, похилим віком, супутніми захворюваннями та низьким рівнем фізичної активності.[226][282][283][284][285][286][287] Оцінка за багатовимірною шкалою CODEX (супутні захворювання, обструкція, задишка, попередні загострення) дає змогу спрогнозувати регоспіталізацію та рівень виживання через 3 місяці та 1 рік після загострення ХОЗЛ.[288]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності