Прогноз

ХОЗЛ - захворювання з невизначеним перебігом і змінним прогнозом. Прогноз залежить від декількох факторів, які включають генетичну схильність, забруднення навколишнього середовища, супутні захворювання та, меншим чином, загострення.

Короткотермінове виживання пацієнтів із легеневою недостатністю при ХОЗЛ залежить від загальної тяжкості загострення хвороби, однак довготермінове виживання передусім залежить від тяжкості ХОЗЛ та наявності супутніх захворювань. Традиційно, прогноз ґрунтується на ОФВ1, що є елементом функціональних тестів легень. В аналізі методом метарегресії було продемонстровано виражену кореляцію між збільшенням ОФВ1 та меншим ризиком загострення ХОЗЛ.[162] Окрім ОФВ1 до факторів, які визначають прогноз, належить маса тіла (дуже низька маса тіла є негативним прогностичним фактором[163]), відстань, яку пацієнт проходить за 6 хвилин, і міра задишки під час фізичних навантажень. Ці фактори, відомі як індекс BODE (індекс маси тіла, обструкції дихальних шляхів, задишки та фізичних навантажень), можна використовувати для отримання інформації щодо прогнозу для 1-річного, 2-річного та 4-річного виживання.[164] Одне дослідження показує, що поєднання проадреномедуліну плазми та індексу BODE є кращим прогностичним інструментом, ніж тільки індекс BODE.[165] Збільшення рівня адреномедуліну, аргініну вазопресину, передсердного натрійуретичного пептиду і С-реактивного білка[166] асоціюється з підвищенням ризику смерті у пацієнтів зі стабільним перебігом ХОЗЛ.[167] Нещодавно, більше уваги було покладено на супутні захворювання та попередні загострення, як предиктори перебігу ХОЗЛ. Було доведено, що індекс CODEX (супутні захворювання, обструкція, задишка і попередні тяжкі загострення) більш інформативний для передбачення прогнозу у пацієнтів з ХОЗЛ, ніж індекс BODE.[168] Часті загострення ХОЗЛ і необхідність множинних інтубацій та інвазивної штучної вентиляції легень при гострій дихальній недостатності у пацієнтів з ХОЗЛ є маркерами поганого прогнозу.[169]

Серед різних терапевтичних модальностей у пацієнтів із ХОЗЛ лише 2 фактори покращують виживаність – відмова від паління та киснева терапія.

[ Використання індексу BODE для прогнозування виживаності під час ХОЗЛ ]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності