Дослідження

Першочергові дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

ХОЗЛ класифікується, виходячи з ФОВ1 пацієнта та його відсоткового відношення до очікуваного ФОВ1. У випадках, коли ФЖЄЛ виміряти складно, можна скористатися ФОВ6 (форсований об'єм видиху за 6 секунду).[22]

Результат

Співвідношення ФОВ1/ФЖЄЛ <0,70; цілковита відсутність зворотності не є ані обов’язковим, ані найбільш типовим результатом

Дослідження
Результат
Дослідження

Перевіряється як елемент вітальних ознак при гострій клінічній картині. Прилад повинен зареєструвати хорошу пульсову хвилю. У пацієнтів з хронічним захворюванням прийнятною може бути сатурація киснем на рівні 88-90%.

Якщо показник становить <92%, необхідно перевірити газовий склад артеріальної або капілярної крові.[1]

Результат

низька сатурація крові киснем

Дослідження
Результат
Дослідження

Перевіряється у пацієнтів із виражено незадовільним станом, особливо якщо їхні результати пульсоксиметрії виходять за межі норми. Також це дослідження необхідно виконувати у стабільних пацієнтів із ФОВ1 <35% від очікуваного значення або з клінічними ознаками, що вказують на дихальну недостатність, або якщо насичення киснем периферійних артерій становить <92%.

Гіперкапнія, гіпоксія і респіраторний ацидоз є передвісниками дихальної недостатності і можливої необхідності інтубації.

Результат

PaCO₂ >50 мм рт. ст. та/або PaO₂ <60 мм рт. ст. вказують на дихальну недостатність

Дослідження
Результат
Дослідження

Рідко служить діагностичним методом, але корисне для виключення інших патологій.

На рентгенограмі можна побачити збільшення передньозаднього розміру, сплощення діафрагми, розширення міжреберних проміжків та надмірну просвітленість. com.bmj.content.model.Caption@1c664326[Figure caption and citation for the preceding image starts]: Рентгенографія при ХОЗЛ (пряма проекція): надмірно розширені легені, сплощена діафрагма, розширені міжреберні проміжкиЗ колекції Manoochehr Abadian Sharifabad, MD [Citation ends].com.bmj.content.model.Caption@4c1b5c28[Figure caption and citation for the preceding image starts]: Рентгенографія при ХОЗЛ (бічна проекція): надмірно розширені легені, сплощена діафрагма, збільшений передньозадній розмір (бочкоподібна грудна клітка) в боковій проекціїЗ колекції Manoochehr Abadian Sharifabad, MD [Citation ends].

Може також показати такі ускладнення ХОЗЛ, як пневмонія та пневмоторакс.

Результат

надмірне розширення

Дослідження
Результат
Дослідження

Це дослідження доцільно провести для оцінки тяжкості загострення, він може виявити поліцитемію (гематокрит>55%), анеміюі лейкоцитоз.[1]

Результат

підвищений гематокрит, можливий лейкоцитоз

Дослідження
Результат
Дослідження

Фактори ризику ХОЗЛ ті самі, що й для ішемічної хвороби серця, тому поєднання цих захворювань досить часте.

Результат

ознаки гіпертрофії правого шлуночка, аритмії, ішемії

Допоміжні дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

У разі загострення потрібно розпочати емпіричну антибіотикотерапію, якщо у пацієнта спостерігають три основні симптоми: збільшення задишки, об’єму мокротиння та вмісту гною у мокротинні; або якщо пацієнт має два з основних симптомів, одним з яких є збільшення вмісту гною у мокротинні; або якщо пацієнт потребує штучної вентиляції легень. Пацієнтам із частими загостреннями, тяжким зниженням надходження повітря та/або загостреннями, що потребують штучної вентиляції легень, необхідно призначати бактеріологічне дослідження мокротиння.[1]

Результат

інфекційний мікроорганізм

Дослідження
Результат
Дослідження

Корисне для вирішення діагностичних неточностей і проведення передопераційного огляду.[1] Вимагає спеціальних лабораторних можливостей.

Зниження дифузної здатності легень щодо монооксиду карбону (DLCO) свідчить на користь емфіземи в порівнянні з хронічним бронхітом.

Результат

обструктивний паттерн, знижений DLCO

Дослідження
Результат
Дослідження

Забезпечує кращу, ніж рентгенографія, візуалізацію типу і розподілу пошкодження легеневої тканини та формування булл.com.bmj.content.model.Caption@6f68674e[Figure caption and citation for the preceding image starts]: КТ органів грудної порожнини при ХОЗЛ: надмірно розширені легені, емфізематозні зміни та збільшений передньозадній розмір (бочкоподібна грудна клітка)З колекції Manoochehr Abadian Sharifabad, MD [Citation ends].

На відміну від пов'язаного з тютюнопаланням ХОЗЛ, недостатність альфа-1-антитрипсину здебілього вражає нижні долі.

Корисна для виключення інших фонових захворювань легень і для передопераційної оцінки.

Результат

надмірне розширення

Дослідження
Результат
Дослідження

Низький рівень у пацієнтів з дефіцитом альфа-1-антитрипсину. Дослідження виконують за високої підозри на дефіцит альфа-1-антитрипсину, в разі обтяженого сімейного анамнезу та атипового перебігу ХОЗЛ (молоді пацієнти та не курці). Згідно з рекомендаціями ВООЗ, усім пацієнтам з діагнозом ХОЗЛ потрібно пройти одноразовий скринінг, особливо у регіонах з високою поширеністю дефіциту альфа-1-антитрипсину.[23]

Результат

повинен бути в межах норми у пацієнтів з ХОЗЛ

Дослідження
Результат
Дослідження

Може бути інформативною у пацієнтів з невідповідним по відношенню до спірометрії рівнем задишки.[25] Дослідження можна проводити з використанням велоергометра або ергометра на основі «бігової доріжки», чи просто тесту з ходінням протягом певного часу (наприклад, 6-хвилинного тесту ходіння, або тесту з ходінням тривалістю менше 6 хвилин).[26] Обстеження з фізичним навантаженням також корисне у відборі пацієнтів для реабілітації.

Результат

недостатня фізична витривалість чи гіпоксемія при фізичному навантаженні вказують на пізні стадії захворювання.

Дослідження
Результат
Дослідження

Обструктивне апное сну, що часто виявляється у пацієнтів з ХОЗЛ, асоційоване з підвищеним ризиком смерті та госпіталізації у даної групи пацієнтів.[24]

Результат

підвищений індекс апное-гіпопное та/або нічна гіпоксемія

Дослідження
Результат
Дослідження

Також в разі диспропорційних по відношенню до ФОВ1 задишки та гіперкапнії можна дослідити функцію дихальних м'язів, так само, як в пацієнтів з недостатністю харчування та з кортикостероїдною міопатією.[27]

Результат

знижений максимальний тиск на вдиху

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності