Eпідеміологія

ХОЗЛ частіше зустрічається серед людей похилого віку, особливо тих, кому 65 років і більше. The Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD) Initiative оцінила поширенісь ХОЗЛ ІІ ступеня або вище в світовій популяції на рівні 10.1 ± 4.8% в цілому, зокрема 11.8 ± 7.9% серед чоловіків та 8.5 ± 5.8% серед жінок.[6] Рівень смертності, асоційований із захворюванням, у жінок за останні 20 років подвоївся та досягнув відповідного показника у чоловіків. Частота випадків ХОЗЛ у США зросла на 41% з 1982 року, при цьому ХОЗЛ вражає від 1 до 3% білошкірих жінок та від 4 до 6% білошкірих чоловіків. За прогнозами, до 2020 року ХОЗЛ посідатиме третє місце серед основних причин смерті у світі.[1][7] Це зумовлено розширенням епідемії тютюнопаління, старінням світової популяції та зменшенням смертності від інших причин, зокрема від ішемічної хвороби серця.[1][8] Систематичний огляд і аналіз продемонстрував, що поширеність ХОЗЛ у дорослих нащадків людей із ХОЗЛ більша, ніж оцінювана поширеність у популяції.[9] Ретроспективнне дослідження, проведене у Великобританії в 1990-1997 роках, визначило поширеність ХОЗЛ на рівні 2% у чоловіків та 1% у жінок.[10]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності