Новітні методи лікування

Медикаментозна терапія

Дедалі краще усвідомлення ролі запалення в генезі ХОЗЛ привело до міркувань стосовно медикаментів, що націлені на різні елементи каскаду запальної реакції. Багато протизапальних засобів широкого спектру дії наразі перебувають на 3-й фазі випробувань щодо застосування при ХОЗЛ і можуть вийти на ринок протягом наступного десятиріччя. Інгібітори оксиду азоту, модифікатори лейкотрієну та антагоністи фактора некрозу пухлин-альфа є серед цих нових ліків.[148] Довгострокове (≥6 місяців) лікування ацетилцистеїном може зменшувати поширеність загострень, однак не впливає на частоту загострень, об’єм легень або ОФВ1.[149]Терапія антитромбоцитарними лікарськими засобами асоціюється зі зменшенням смертності з будь-яких причин серед пацієнтів із ХОЗЛ, незалежно від серцево-судинного ризику.[150]Рецепторна кіназа епідермалього фактора росту має потенціал для боротьби з гіперпродукцією слизу. Також на етапі розробки перебуває терапія, спрямована на інгібування фіброзу. Тривають пошуки серінових протеїназ та інгібіторів матриксних протеїназ для попередження деструкції легень і подальшого розвитку емфіземи, а також препаратів на кшталт ретиноїдів, які можуть навіть повернути цей процес у зворотний бік.[151] Інгібітори HMG-CoA редуктази - це нові засоби для застосування при ХОЗЛ, які демонструють покращення у деяких пацієнтів, з певним поліпшенням легеневої функції у пацієнтів із ХОЗЛ середнього і тяжкого ступеня.[152] Ретроспективні дослідження продемонстрували зниження частоти і тяжкості загострень, госпіталізацій і смертності серед пацієнтів, які отримують терапію статинами, зокрема у пацієнтів із супутнім серцево-судинним захворюванням (ССЗ) або гіперліпідемією, однак проспективне дослідження не змогло довести їхньої користі.[153] У метааналізі рандомізованих контрольованих досліджень пацієнтів із ХОЗЛ, які отримують статини, клінічні результати були кращими серед пацієнтів із супутніми ССЗ, підвищеним початковим рівнем С-реактивного білка або високим рівнем холестерину.[154] Ефективність і безпечність терапії синтетичним гормоном греліном у пацієнтів з ХОЗЛ з різким зниженням фізичної працездатності і кахексією досліджується і має деякі багатообіцяючі результати.[155] Паловаротен є селективним агоністом гамма-рецепторів ретиноєвої кислоти, що знаходиться на етапі досліджень для лікування емфіземи. Висловлюється гіпотеза, що передача сигналів ретиноєвою кислотою впливає на альвеологенез. В дослідженнях на тваринах це показало перспективний результат.[156] Для лікування ХОЗЛ було запропоновано багато комбінацій інгаляційних терапій. Аклідіній/формотерол є комбінацією антагоніста мускаринових рецепторів тривалої дії та бета-2-агоніста тривалої дії (БАТД/МАТД), яка доступна у деяких країнах, проте в США чекає затвердження з боку FDA.

Інтервенційні методи лікування

Зараз стали можливими цільове зменшення об'єму долі та нова методика бронхоскопічного селективного зниження легеневого об'єму. За цією методикою клапан з пропускною спроможністю в одну сторону поміщається в надмірно розширений та емфізематозний сегмент, призводячи до колапсу не функціонуючого легеневого сегменту. На основі серії випадків пацієнтів, які проходили дану терапію, були отримані перспективні результати. Для пацієнтів з ХОЗЛ, які вимагають хірургічного втручання, цей підхід є альтернативним методом до оперативного зменшення об'єму легень.[157][158] [ Cochrane Clinical Answers logo ]

Фармакогеномна терапія

Фармакогеномна терапія може бути важливою при ХОЗЛ. Важливо визначити генетичні фактори, які визначають, чому у певних тяжких курців розвивається ХОЗЛ, а в інших ні. Ідентифікація генів, які роблять схильними до розвитку ХОЗЛ, може сформувати нові терапевтичні цілі.[159][160]

Аугментація білка клубкових клітин 16

Білок клубкових клітин 16 (CC16) продукують переважно клубкові клітини (раніше вони мали назву клітини Клара) в епітелії дихальних шляхів. CC16 має протизапальні властивості для легень пасивних курців, і ХОЗЛ асоціюється з дефіцитом CC16. Експериментальна аугментація рівнів СС16 зменшує запалення та пошкодження клітин, тому аугментація СС16 може бути новим методом лікування ХОЗЛ, що модифікує захворювання.[161]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності