Прогноз

Прогноз визначається 3 основними факторами: віком пацієнта, загальним станом здоров'я (наявністю супутніх захворювань), а також тим, де проводиться антибіотикотерапія. В цілому рівень смертності серед амбулаторних хворих становить <1%, тоді як для госпіталізованих пацієнтів смертність варіюється в діапазоні від 5% до 15%, але збільшується до 20-50% у пацієнтів, які потребують направлення до ВІТ.[5][133]

Декілька факторів ризику, такі як бактеріємія, госпіталізація у ВІТ, супутні захворювання (особливо неврологічні захворювання) та інфікування потенційно мультирезистентним збудником (наприклад, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, ентеробактеріями), асоційовані зі зростанням 30-денної смертності.[35][134][135][136]

Рівні повторної госпіталізації пацієнтів із позалікарняною пневмонією варіюються в діапазоні від 7% до 12%.[137][138] У більшості випадків повторна госпіталізація викликана загостренням супутніх захворювань (в основному серцево-судинної системи, легень або неврологічного захворювання).

Прогностичні маркери, зокрема проадреномедулін, прогормони передсердного натрійуретичного пептиду, кортизол, прокальцитонін та С-реактивний білок вивчали як предиктори летального наслідку; проте для застосування зазначених біомаркерів з цією метою у клінічній практиці необхідні подальші дослідження.[139]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності