Дослідження

Першочергові дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Має загалом проводитися, коли є підозра на пневмонію. Дає інформацію щодо локалізації, поширення та ускладнень.

Задня пряма та латеро-латеральна проекції збільшують ймовірність діагностування пневмонії та корисні при встановленні тяжкості захворювання.com.bmj.content.model.Caption@46a8a0d3[Figure caption and citation for the preceding image starts]: Ущільнення правої верхньої долі легені у пацієнта з негоспітальною пневмонією на задньо-передній проекції рентгенограми органіві грудної клітки.Durrington HJ та інші. Останні зміни у рекомендаціях щодо лікування негоспітальної пневмонії у дорослих. BMJ 2008;336;1429 [Citation ends].

Результат

поява нових інфільтративних змін вказує на остаточний діагноз пневмонії

Дослідження
Результат
Дослідження

Підвищена кількість лейкоцитів вказує на інфекційний процес. Переважання нейтрофілів, особливо, якщо це незрілі нейтрофіли, наводить на думку щодо бактеріальної інфекції навіть за нормальної або низької кількості лейкоцитів. Гематокрит використовують в якості фактора оцінки тяжкості.

Результат

лейкоцитоз

Дослідження
Результат
Дослідження

Треба взяти кров на визначення вихідного рівня. Дає інформацію щодо функції нирок. Рівні натрію і сечовини використовують для оцінки тяжкості.[74][75] Хронічна ниркова недостатність - істотний фактор ризику смертності в пацієнтів з позагоспітальною пневмонією.[55][56]

Результат

зазвичай в нормі

Дослідження
Результат
Дослідження

Треба взяти кров на визначення вихідного рівня. Рівні глюкози в крові використовують для оцінки тяжкості.

Результат

може бути підвищеним

Дослідження
Результат
Дослідження

Вказують на тяжкість пневмонії.

Оксиметрія є неінвазивним методом і може використовуватися постійно.

Результат

можуть виявити низьке насичення киснем артеріальної крові

Допоміжні дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Рекомендується для госпіталізованих пацієнтів, особливо пацієнтів із тяжкою негоспітальною пневмонією, що поступили до відділення інтенсивної терапії (ВІТ).

Як правило, немає необхідності проводити в амбулаторних умовах через хороший прогноз при використанні рекомендованої емпіричної терапії.

Результат

ріст відповідних бактерій

Дослідження
Результат
Дослідження

Мокротиння є найпоширенішим досліджуваним матеріалом дихальних шляхів у пацієнтів з негоспітальною пневмонією. Забір зразків мокротиння рекомендують проводити до початку антибіотикотерапії, хоча це може бути необов’язковим для всіх стаціонарних хворих. Під час використання методики фарбування за Грамом, у випадках пневмококової інфекції, чутливість дослідження становить близько 80%[66] і 78% у разі стафілококової пневмонії зі специфічністю від 93–96%.[67]Mycoplasma pneumoniae та Chlamydophila pneumoniae не виявляються при звичайному бактеріологічному досолідженні.

Як правило, немає необхідності проводити в амбулаторних умовах через хороший прогноз при використанні рекомендованої емпіричної терапії.

Результат

ріст/візуалізація бактеріальних видів-збудників

Дослідження
Результат
Дослідження

Рекомендується для госпіталізованих пацієнтів, особливо пацієнтів із тяжкою негоспітальною пневмонією, що поступили до відділення інтенсивної терапії (ВІТ).

Результат

позитивний результат на антигени Legionella або пневмококу

Дослідження
Результат
Дослідження

Треба взяти кров для визначення вихідного рівня. Дає інформацію щодо функції печінки. Пневмонія часто зустрічається у госпіталізованих пацієнтів із цирозом печінки, а хронічне захворювання печінки є фактором ризику легеневих ускладнення у пацієнтів, госпіталізованих з приводу пневмококової пневмонії.[58]

Результат

зазвичай в нормі

Дослідження
Результат
Дослідження

Слід розглядати для всіх пацієнтів із плевральним випотом. Позитивне забарвлення плевральної рідини за Грамом вказує на емпієму.

Результат

ексудат; ріст бактеріальних збудників у випадку емпієми

Дослідження
Результат
Дослідження

Слід розглядати для пацієнтів з імуносупресією, у пацієнтів з важкою негоспітальною пневмонією, а також у випадках неефективності лікування.

Найпоширенішими методами є бронхоальвеолярний лаваж (BAL) і захищена щіточкова біопсія (PSB).

Результат

Бронхоальвеолярний лаваж: 10^4 колонієутворювальних одиниць (КУО)/мл свідчить про інфекцію; PSB (метод захищеної щіточкової біопсії): 10^3 КУО/мл рекомендують для диференціювання колонізації та інфекції.

Дослідження
Результат
Дослідження

Чутливий маркер пневмонії; слід регулярно визначати у тяжкохворих пацієнтів. Високі рівні при первинному визначенні є фактором ризику неадекватної відповіді на лікування,[68] тоді як низькі рівні свідчать про захист.[69]

Результат

може бути підвищений; рівень>100 мг/л вказує на ймовірність пневмонії.

Дослідження
Результат
Дослідження

Чутливий маркер розвитку пневмонії. Високі рівні при первинному визначенні є фактором ризику неадекватної відповіді на лікування,[68] тоді як низькі рівні свідчать про захист. Особливо підвищений у разі пневмококової пневмонії.[70][71]

Результат

може бути підвищеним

Дослідження
Результат
Дослідження

Стандартний метод для виявлення атипових бактерій (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetii).

Результат

зростання титрів

Дослідження
Результат
Дослідження

Полімеразна ланцюгова реакція зі зворотньою транскрипцією (ЗТ-ПЛР) може застосовуватися для аналізу на вірус грипу та повинна використовуватися для всіх пацієнтів, госпіталізованих з високим рівнем підозри на грип.[76] Експрес-метод на наявність антигенів або пряма реакція імунофлуоресценції можуть використовуватися для виявлення респіраторних вірусів, зокрема вірусу грипу, та допомогти при прийнятті рішень щодо противірусної терапії та зменшити використання антибактеріальних засобів.

Результат

виявлення вірусних антигенів або антитіл

Дослідження
Результат
Дослідження

Включають ПЛР. Використовуються для бактеріальних, респіраторних вірусних й атипових бактеріальних інфекцій. Ці дослідження швидкі, а результати можуть допомогти скерувати антибактеріальну терапію. Крім того, нові методи пропонують моделі визначення антимікробної резистентності та кількісного бактеріального навантаження, що можуть бути пов'язані зі ступенем тяжкості інфекції, як було доведено на прикладі пневмококової інфекції.

Результат

виявлення патогенного мікроорганізму

Дослідження
Результат
Дослідження

Переваги застосування рентгенографії при діагностиці негоспітальної пневмонії були піддані сумнівам дослідженнями з використанням КТ. КТ грудної клітки може поліпшити діагностику позалікарняної пневмонії, адже рентгенографія може привести до помилкового діагнозу. КТ грудної клітки надає детальну інформацію щодо стану паренхіми легень та середостіння. Проте основними обмеженнями є променеве навантаження, висока вартість і неможливість провести дослідження біля ліжка хворого. Одне дослідження показало, що у пацієнтів, що надходять до відділень швидкої та невідкладної допомоги з підозрою на негоспітальну пневмонію, ранні результати КТ, якщо цей метод використовують у поєднанні з рентгенографією грудної клітки, помітно впливають на діагностику та клінічне ведення хворого.[63]

Результат

ущільнення, каверни, випоти, новоутворення

Дослідження
Результат
Дослідження

УЗД легень є легким і доступним новим методом діагностики позалікарняної пневмонії. Він не супроводжується променевим навантаженням, і його використання особливо цінне, якщо виконання рентгенографії грудної клітки неможливе. Діагноз негоспітальної пневмонії за допомогою УЗД легень біля ліжка хворого переважно залежить від виявлення ущільнення. Однак ущільнення не завжди наявне в разі негоспітальної пневмонії , оскільки пневмонія може бути інтерстиціальною або проявлятися в вигляді дифузних легеневих інфільтратів.[64] Систематичний огляд виявив, що за допомогою ультразвукового дослідження діагноз пневмонії у дорослих можна встановити із високою точністю.[65]

Результат

можна виявити ущільнення

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності