Новітні методи лікування

Омадациклін

Новий модернізований антибіотик тетрацикліновогу ряду широкого спектру дії, розроблений з метою подолання тетрациклінової резистентності. Він схвалений Управлінням продовольства і медикаментів (FDA) США для лікування дорослих із негоспітальною пневмонією. Препарат доступний у лікарських формах для перорального та внутрішньовенного застосування, очікують, що засіб з’явиться на ринку на початку 2019 року. Подібно до інших антибіотиків класу тетрациклінів, у разі введення під час вагітності омадациклін викликає знебарвлення молочних зубів та пригнічує ріст кісткової тканини плода.

Цефтаролін

Цефтаролін є парентеральним цефалоспорином п'ятого покоління широкого спектру дії, який зв’язується з пеніцилін-зв’язувальними білками та порушує синтез клітинної стінки бактерій. Він має антимікробну активність проти грампозитивних організмів, зокрема Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus (зокрема метицилін-резистентний S. aureus [MRSA], ванкоміцин-резистентного S. aureus [VRSA] і гетеро-резистентного S. aureus з проміжною чутливістю до ванкоміцину [hVISA]), а також проти багатьох поширених грамнегативних організмів, таких як Haemophilus influenzae і Moraxella catarrhalis. Під час оглядів було встановлено, що цефтаролін ефективніший за цефтріаксон у пацієнтів із негоспітальною пневмонією згідно з даними про клінічне одужання.[126][127]

Цефтобіпрол

Цефтобіпрол – парентеральний цефалоспорин широкого спектру, який виявляє мікробіологічну активність проти більшості типових бактеріальних патогенів, що викликають негоспітальну пневмонію, зокрема MRSA (метицилін-резистентний золотистий стафілокок). Дослідження фази III встановило, що цефтобіпрол не поступається терапії цефтріаксоном з/без лінезоліду в разі лікування негоспітальної пневмонії.[128]

Немоноксацин

Нефторований хінолон широкого спектру дії. Має більшу антимікробну дію порівняно з фторхінолонами (наприклад, левофлоксацином) проти MRSA, метицилін-чутливого Staphylococcus epidermidis (MSSE), метицилін-резистентного S. epidermidis (MRSE), S. pneumoniae та Enterobacter faecalis. Дослідження ІІ фази встановило, що немоноксацин характеризується високою частотою клінічної ефективності у дорослих з негоспітальною пневмонією.[129]

Солітроміцин

Фторкетолід з антимікробною дією проти грам-позитивних і грам-негативних бактерій, що в основному асоціюються з позалікарняною пневмонією. Завершене дослідження фази II показало, що солітроміцин мав ефективність, подібну левофлоксацину, у дорослих із бактеріальною позалікарняною пневмонією із показниками індексу тяжкості пневмонії від II до IV.[130] Також встановлено, що цей препарат не поступається моксифлоксацину.[131] Солітроміцин у даний час знаходиться в розробці на фазі III для лікування бактеріальної позалікарняної пневмонії.

Цетроміцин

Фторкетолід із засвідченою високою антимікробною активністю проти грампозитивних та грамнегативних бактерій, а також атипових патогенів (включаючи Mycoplasma і Ureaplasma). Він також має дію in vitro проти резистентних до пеніциліну та макролідів грампозитивних організмів, можливо, через високу афінність до цільової ділянки на рибосомному фрагменті.[132]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності