Клінічний випадок

Клінічний випадок

54-річний курець із декількома супутніми захворюваннями (діабет, гіпертензія, ішемічна хвороба серця) поступивь із анамнезом: протягом останніх 2 днів продуктивний кашель із жовтим мокротинням, стиснення в грудях і гарячка. Фізикальне обстеження виявляє підвищення температури до 38,3°C (101°F), АТ 150/95 мм. рт. ст., частота серцебиття 85 ударів на хвилину й частота дихання 20 вдихів на хвилину. Сатурація киснем у нього становить 95% у стані спокою; аускультативно дихання ослаблене, з хрипами в базальних відділах ліворуч. На рентгенограмі - інфільтрат у лівій нижній частці легень.

Інші прояви

Пневмонія може виникнути в будь-якому віці, однак частота значно зростає в літньому віці, й пневмонія є провідною причиною захворюваності та смертності у пацієнтів похилого віку. Клінічні прояви пневмонії в осіб похилого віку часто менш виражені, ніж у молодих пацієнтів.[1] Атипові збудники, такі як Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumophila та респіраторні віруси, можуть бути присутніми у випадку підгострого перебігу з поступовим початком гарячки, непродуктивним кашлем, загальними симптомами, відносно нормальною кількістю лейкоцитів, а також відсутніми або дифузними проявами за результатами дослідження легень.[2] У хворих із тяжкою пневмококовою пневмонією або пневмонією, спричиненою Legionella pneumophila, часто швидко розвивається дихальна недостатність.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності