Загальний огляд гострого коронарного синдрому

Дата останнього перегляду: 25 Серп 2022
Дата останнього оновлення: 25 Жовт 2019

Вступ

Cтан
Опис

Нестабільна стенокардія

Нестабільна стенокардія (НС) – це гострий коронарний синдром, який характеризується відсутністю біохімічних доказів пошкодження міокарда.[3] До клінічних проявів належать тривала (>20 хвилин) стенокардія в стані спокою; повторне загострення стенокардії; епізоди стенокардії, які спостерігаються частіше, тривають довше або мають більш низький поріг ішемії; стенокардія після нещодавнього інфаркту міокарда. ЕКГ зазвичай демонструє депресію сегмента ST та інверсію зубця Т, хоча може бути і нормальною.[3] Раннє лікування пацієнтів із підозрою на НС спрямоване на їх розподілення та первинні втручання відповідно до попереднього діагнозу. За можливості визначення серцевих біомаркерів діагноз НС ставлять, якщо не спостерігається підвищення креатинкінази-МВ або тропоніна. Однак, враховуючи доступність більш чутливих маркерів, діагноз НС став менш поширеним.[2]

Інфаркт міокарда без елевації сегмента ST (NSTEMI) є гострим ішемічним станом, що призводить до некрозу міоцитів. ЕКГ може показати депресію сегмента ST, транзиторну елевацію сегмента ST або інверсію зубця Т; однак вона також може бути в нормі або демонструвати неспецифічні зміни. Від нестабільної стенокардії (НС) його відрізняють серцеві біомаркери; їх підвищення відбувається одразу або через декілька годин після настання NSTEMI, в той час коли за НС вони залишаються в межах норми.[2] Лікування спрямоване на зменшення ішемії, попередження можливого тромбозу чи емболії та стабілізацію гемодинаміки, після чого проводять ранню стратифікацію ризику для вибору подальшої тактики терапії.

Інфаркт міокарда з елевацією сегменту ST

Інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST (STEMI) слід підозрювати тоді, коли пацієнт має відповідний клінічний анамнез, а ЕКГ відображає стійку (>20 хвилини) елевацію сегмента ST у двох чи більше анатомічно суміжних відведеннях або нову блокаду лівої ніжки пучка Гіса.[1] Серцеві біомаркери підвищені. Невідкладна та швидка реваскуляризація шляхом проведення черезшкірного коронарного втручання в перші 90 хвилин з моменту прояву перших симптомів або тромболізис в перші 12 годин можуть попередити або зменшити пошкодження міокарда, а також знизити ризик захворюваності на тяжку патологію та смертність, завдяки попередженню серйозних ускладнень. [ Cochrane Clinical Answers logo ]

Розробники

Aвтори

Editorial Team

BMJ Publishing Group

Розкриття інформації

This overview has been compiled using the information in existing sub-topics.

 • Докази

  How do drug-eluting stents compare with bare-metal stents for people with acute coronary syndrome?

  Більше Докази
 • Брошури для пацієнта

  What you can do to prevent another heart attack

  Heart attack: what is it?

  Більше Брошури для пацієнта
 • padlock-lockedLog in or subscribe to access all of BMJ Best Practice

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності