Ускладнення

Ускладнення table
УскладненняЧасові межіЙмовірність

гостре ушкодження нирок

короткостроковівисока

Часто спостерігається при тяжких випадках захворювання. Може викликатися зневодненням на початковому етапі, але може бути наслідком дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові чи прямого пошкодження нирок вірусом Ебола на більш пізніх стадіях.[16][60][75] Раннє виявлення шляхом моніторингу об'єму сечі і біохімії крові надає змогу оперативно реагувати у разі необхідності.

сепсис/септичний шок

короткостроковівисока

Етіологія сепсису при гарячці Ебола до сих пір не є чітко зрозумілою. Цьому може сприяти безліч чинників, а саме: бактеріальний сепсис, можливо, через кишкову транслокацію бактерій; пряма дія вірусу; дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові; кровотеча.[60] Лікування проводять згідно з тими ж принципами, як і в разі бактеріального сепсису.[133]

генералізоване внутрішньосудинне згортання крові

короткостроковівисока

Спричиняє схильність пацієнта до геморагічних ускладнень. Масивна кровотеча виникає нечасто, але є проявом запущеної інфекції, котра зазвичай є фатальною. За можливості слід застосовувати трансфузії свіжої цільної крові або тромбоцитарної маси і плазми, згідно з локальними протоколами та клінічними і лабораторними (за можливості) показниками (наприклад, гемоглобін, гематокрит, МНВ).[132][134]

самовільний аборт/материнська смерть

короткостроковівисока

Вагітні жінки мають вищий ризик самовільного аборту, до того ж інфекція часто є фатальною для цих жінок.[21][141][142][143]

пізні ускладнення при одужанні

варіабельнінизька

Пацієнти, які виживають, зазвичай проходять затяжне відновлення, процес якого характеризується астенією, втратою ваги та мігрувальною артралгією. Лущення шкіри й транзиторне випадіння волосся також зустрічається досить часто.

Пізні прояви під час періоду одужання можуть охоплювати орхіт, мієліт, паротит, панкреатит, гепатит, психоз і втрату слуху/шум у вухах.[17] В осіб, які вижили після захворювання, також спостерігають ризик увеїту (переднього, заднього або панувеїту), що може призводити до вторинних структурних ускладнень, порушення зору або сліпоти.[198] У ретроспективному неконтрольованому поперечному дослідженні було виявлено, що приблизно у 28% осіб, які вижили після захворювання, розвивається асоційований з лихоманкою Ебола увеїт, у 3% розвивається асоційована з лихоманкою Ебола нейропатія зорового нерва. Серед пацієнтів з увеїтом у 38,5% спостерігали сліпоту.[199] В одного пацієнта, який вижив після гарячки Ебола та мав гострий увеїт, вірус Ебола визначався в кон'юнктивальній рідині через 14 тижнів після початку розвитку інфекції та 9 тижнів після елімінації вірусу з крові.[200] Також спостерігали односторонню молочну катаракту та нове ураження сітківки після анатомічного поширення аксонів зорового нерва.[202]

У медичного працівника-емігранта розвинулася клінічна картина менінгоенцефаліту, спричиненого вірусом Ебола (RT-PCR спинномозкової рідини та плазми крові були позитивними щодо вірусу Ебола), через 9 місяців після одужання від первинної тяжкої гарячки Ебола у 2015 році. Повногеномне секвенування виконували з порівнянням початкового вірусу, виявленого у крові під час звернення пацієнта, та вірусу, виявленого у спинномозковій рідині через 10 місяців, у цьому разі змін на кодуючих ділянках не спостерігали. Автори цього дослідження дійшли висновку, що незрозуміло, чи залишався вірус латентним та реактивувався або ж продовжував реплікацію, однак за допомогою секвенування змогли підтвердити, що варіант уникання імунної відповіді не виник.[203]Окрім того, спостерігали випадки пізнього розвитку енцефаліту та поліартриту.[204]

Етіологія таких проявів є невизначеною, але може відноситися до складних імунних явищ чи персистенції вірусу Ебола в імунно-привілейованих місцях.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності