Дата останнього перегляду: 25 Січ 2021
Дата останнього оновлення: 20 Лист 2018

Вступ

Cтан
Опис

Незалежно від конкретної етіології, ішемічний інсульт виникає, коли кровопостачання судинної ділянки мозку суттєво знижується через оклюзію або критичний стеноз мозкової артерії. Незначна частина ішемічних інсультів є наслідком тромбозу мозкового синусу або кортикальної вени. До чинників ризику, сильно асоційованих із ішемічним інсультом, належать: похилий вік, сімейний анамнез, артеріальна гіпертензія[1] тютюнопаління,[2] цукровий діабет,[3] фібриляція передсердь,[4] супутні захворюваня серцево-судинної системи,[5] стеноз сонної артерії[6][7][8] серпоподібноклітинна анемія[9] та дисліпідемія.[10]

Стеноз сонної артерії

Причина меншої частини ішемічних інсультів. До сильних чинників ризику належать: похилий вік, куріння та серцево-судинне захворювання в анамнезі.[11] Реваскуляризація при безсимптомно вираженому стенозі сонних артерій або помірному чи вираженому стенозі в пацієнтів із симптомами допомагає запобігти розвитку інсульту.

Церебральну ішемію слід запідозрити, коли у пацієнта виявляють типові симптоми швидко прогресуючої односторонньої слабкості або оніміння тіла, а також менш класичні симптоми: наприклад, односторонню втрату зору, транзиторну афазію або запаморочення. ТІА вказують на суттєвий ризик ранніх рецидивів церебральних ішемічних подій. Сильні фактори ризику охоплюють фібриляцію передсердь, патології клапанів, застійну серцеву недостатність, артеріальну гіпертонію, діабет,[12] стеноз сонної артерії,[13] тютюнопаління,[14] зловживання алкоголем,[15] та похилий вік. Слід швидко провести оцінювання стану й розпочати вторинну профілактику.

Внутрішньомозковий крововилив зумовлений розривом судини з кровотечею в паренхіму мозку. Три чверті геморагічних інсультів – це внутрішньомозкові крововиливи, решта – субарахноїдальні крововиливи. До сильних чинників ризику належать: сімейний анамнез, похилий вік,[16] гемофілія, церебральна амілоїдна ангіопатія, артеріальна гіпертензія,[17] пригнічення згортання,[18][19] використання заборонених симпатоміметиків[20] судинні мальформації[21] та синдром Моямоя.[22]

Аневризма судин головного мозку

Зазвичай безсимптомні до моменту розриву, який призводить до субарахноїдального крововиливу. Скринінг за допомогою неінвазивної нейроангіографії рекомендовано проводити особам із групи ризику. До сильних чинників ризику належать: куріння, помірне та надмірне споживання алкоголю,[23] сімейний анамнез, перенесений субарахноїдальний крововилив та спадкове захворювання сполучної тканини.[24]

Субарахноїдальний крововилив

Невідкладний медичний стан, при якому виникає кровотеча в субарахноїдальний простор. Найпоширенішою причиною нетравматичного субарахноїдального крововиливу є внутрішньочерепна аневризма. До сильних чинників ризику належать: артеріальна гіпертензія, куріння, сімейний анамнез і полікістоз нирок, який успадковується за аутосомно-домінантним типом.[25]

Розробники

BMJ Publishing Group

Розкриття інформації

This overview has been compiled using the information in existing sub-topics.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності