მკურნალობის ალგორითმი

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ფორმულა/შეყვანის გზა და დოზა შეიძლება განსხვავებული იყოს მედიკამენტების დასახელების და ბრენდების, ფორმულარის ან გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის მიხედვით. მკურნალობის შესახებ რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტის ჯგუფების მიხედვით: იხილეთ გაფრთხილება

მწვავე

მძიმე ჰიპოტენზიასთან ერთად

მოცულობის სიჭარბით

ურემიის, მძიმე მეტაბოლური აციდოზის, მედიკამენტოზური მკურნალობის მიმართ რეფრაქტორული ჰიპერკალემიის ან დიურეტიკებზე არამორეაგირე ჭარბი მოცულობის დროს

მოცულობის სიჭარბით

წინასწარ არსებული პრე-რენული აზოტემია

ურემიის, მძიმე მეტაბოლური აციდოზის, მედიკამენტოზური მკურნალობის მიმართ რეფრაქტორული ჰიპერკალემიის ან დიურეტიკებზე არამორეაგირე ჭარბი მოცულობის დროს

მოცულობის სიჭარბით

ურემიის, მძიმე მეტაბოლური აციდოზის, მედიკამენტოზური მკურნალობის მიმართ რეფრაქტორული ჰიპერკალემიის ან დიურეტიკებზე არამორეაგირე ჭარბი მოცულობის დროს

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს