კრიტერიუმები

თირკმლის დაავადება: გლობალური შედეგების გაუმჯობესება (KDIGO): თირკმლის მწვავე დაზიანების განმარტება[1]

ნებისმიერი ჩამოთვლილთაგან:

 • შრატის კრეატინინის მომატება ≥26.5 მიკრომოლ/ლ (≥0.3 მგ/დლ)-ით 48 საათში; ან

 • შრატის კრეატინინის მომატება ≥1.5-ჯერ, რაც უნდა გამოვლინდეს ან შესაძლოა გამოვლინდეს წინა 7 დღის განმავლობაში; ან

 • შარდის მოცულობა <0.5 მლ/კგ/სთ 6 სთ-ის განმავლობაში.

თირკმლის დაავადება: გლობალური გამოსავლების გაუმჯობესება (KDIGO) - სიმძიმის კრიტერიუმები[1]

 • 1-ელი სტადია

  • შრატის კრეატინინი 1.5-1.9 -ჯერ მეტია საბაზისოზე; ან

  • შრატის კრეატინინის ≥26.5 მიკრომოლ/ლ (≥0.3 მგ/დლ)-ით მომატება; ან

  • შარდის გამოყოფა <0.5 მლ/კგ/სთ წონაზე გადაანგარიშებით 6-12 საათის განმავლობაში

 • მე-2 სტადია

  • კრეატინინი მომატებულია 2.0-2.9-ჯერ ან

  • შარდის გამოყოფა <0.5 მლ/კგ/სთ 12 სთ-ს განმავლობაში

 • მე-3 სტადია

  • კრეატინინი მომატებულია 3.0-ჯერ; ან

  • კრეატინინის მატება ≥353.6 მიკრომოლ/ლ (≥4.0 მგ/დლ)-მდე; ან

  • საწყისი თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია; ან

  • შარდის გამოყოფა <0.3 მლ/კგ/სთ 24 სთ-ს განმავლობაში ან ანურია 12 სთ-ს განმავლობაში.

RIFLE (რისკი, დაზიანება, უკმარისობა, თირკმლის ფუნქციის დაკარგვა და თირკმლის საბოლოო სტადიის დაავადება) კონსესუს კრიტერიუმები[72]

ლაბორატორიული კვლევები გვიჩვენებს თირკმლის დაქვეითებულ კლირენსს.

სიმძიმის ჯგუფები შემდეგნაირია.

 • მიუთითებს რისკს:

  • შრატის კრეტინინი მომატებული 1.5-ჯერ; ან

  • შარდის წარმოქმნა <0.5 მლ/კგ წონაზე გადაანგარიშებით 6 სთ-ს განმავლობაში.

 • მიუთითებს დაზიანებაზე:

  • კრეატინინი მომატებულია 3.0-ჯერ; ან

  • შარდის წარმოქმნა <0.5 მლ/კგ 12 სთ-ს განმავლობაში.

 • მიუთითებს უკმარისობაზე:

  • კრეატინინი მომატებულია 3.0-ჯერ; ან

  • შარდის გამოყოფა <0.3 მლ/კგ 24 სთ-ს განმავლობაში OR ანურია 12 სთ-ს განმავლობაში.

 • მიუთითებს დანაკარგზე:

  • პერსისტენტული AKI 4 კვირაზე მეტ ხანს; თირკმლის ფუნქციის სრული დაკარგვა.

 • მიუთითებს ESRD-ზე:

  • ESRD (დანაკარგი >3 თვე)

ჯანდაცვისა და სამედიცინო დახმარების სრულყოფის ეროვნული ინსტიტუტი: თირკლის მწვაე დაზიანების დადგენა[3]

განსაზღვრეთ AKI, RIFLE, თირკმელების მწვავე დაზიანების ქსელთან (AKIN), ან KDIGO-თან ერთად, ნებისმიერი მომდევნოს გამოყენებით:

 • შრატში კრეატინინის 26 მიკრომოლ/ლ (0.3 მგ/დლ)-მდე ან მეტად მომატება 48 საათში; ან

 • შრატში კრეატინინის 50%-ით ან მეტად მომატება ცნობილია ან მოსალოდნელია, რომ გამოვლინდება 7 დღეში; ან

 • შარდის გამოყოფის დაქვეითება <0.5 მლ/კგ-მდე 6 სთ-ზე მეტ ხანს მოზრდილებში და 8 სთ-ზე მეტ ხანს ბავშვებსა და ახალგაზრდებში; ან

 • გლომერულური ფილტრაციის სიჩქარის 25%-ით ან მეტად დაცემა ბავშვებსა და ახალგაზრდებში ბოლო 7 დღის განმავლობაში.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას