სკრინინგი

კონტაქტების მართვა

კონტაქტი არის პიროვნება, რომელმაც ჩამოთვლილთაგან რომელიმე სახით განიცადა ექსპოზიცია სავარაუდო ან დადასტურებულ შემთხვევასთან სიმპტომების დაწყებამდე 2 დღის მანძილზე და დაწყებიდან 14 დღის განმავლობაში:[483]

  • პირისპირ კონტაქტი სავარაუდო ან დადასტურებულ შემთხვევასთან, 1 მეტრზე ახლოს (3 ფუტი), 15 წუთზე მეტხანს

  • პირდაპირი ფიზიკური კონტაქტი სავარაუდო ან დადასტურებულ შემთხვევასთან

  • რეკომენდებული პირადი დაცვის საშუალებების გარეშე უვლიდა COVID-19-ის სავარაუდო ან დადასტურებული დიაგნოზის მქონე პაციენტს

  • სხვა გარემოებები, რომლებიც მითითებულია რისკის ადგილობრივ შეფასებებში.

კონტაქტები უნდა იზოლირდნენ სახლის პირობებში. მათ უნდა აწარმოონ საკუთარი ჯანმრთელობის მონიტორინგი ინფიცირებულ პირთან შესაძლო კონტაქტის უკანასკნელი დღიდან 14 დღის განმავლობაში. საჭიროა ედამხედველობის გაიდლაინების დაცვა.

მოგზაურების სკრინინგი

ქვეყნებში, სადაც საზღვრები ჯერ კიდევ გახსნილია, რეკომენდებულია შესვლისა და გასვლის სკრინინგი, განსაკუთრებით შემთხვევების მქონე ქვეყნებიდან მოქალაქეების დაბრუნების დროს. შემთხვევების მქონე რეგიონებიდან დაბრუნებულმა მოგზაურებმა აუცილებლად უნდა აწარმოონ სიმპტომების მონიტორინგი 14 დღის განმავლობაში და მიყვნენ ადგილობრივ პროტოკოლებს. ზოგიერთ ქვეყანაში დაწესებულია მოგზაურთა სავალდებულო კარანტინი წინასწარ შერჩეულ ადგილას (მაგ., სასტუმროში). იმ მოგზაურთათვის, რომელთაც განუვითარდებათ სიმპტომები, რეკომენდებულია ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებასთან დაკავშირება, სასურველია ტელეფონით.[484] ქ. ვუჰანიდან იაპონიაში რეპატრირებული 566 პირის კვლევით დადგინდა, რომ სიმპტომებზე დაფუძნებული სკრინინგი არაეფექტურია, ვინაიდან ვერ აფიქსირებს პრესიმპტომური და უსიმპტომო შემთხვევებს. ეს ხაზს უსვამს ტესტირების და შემდგომი მეთვალყურეობის საჭიროებას.[485]

სამანქანო სკრინინგ ცენტრები

სამანქანო სკრინინგ ცენტრები შეიქმნა რამდენიმე ქვეყანაში უფრო უსაფრთხო და ეფექტიანი სკრინინგისთვის. ტესტირების მიმღები პირები მთელი პროცესის განმავლობაში არ ტოვებენ საკუთარ ავტომობილს. პროცესი მოიცავს რეგისტრაციას და კითხვარის შევსებას, პაციენტის გასინჯვას, სინჯის აღებას და პირისთვის ინსტრუქციების მიცემას, თუ რა უნდა მოიმოქმედოს შემდგომ. ამ მეთოდს აქვს უპირატესობა ტესტირების შესაძლებლობების გაზრდისა და ლოდინის სივრცეში ტესტის მიმღებ პირებს შორის ჯვარედინი ინფექციის თავიდან აცილების მხრივ.[486]

თერმული სკრინინგი

სამეცნიერი მტკიცებულებები მწირია თერმული კამერებით ან თერმომეტრებით ტემპერატურის სკრინინგის, როგორც COVID-19-ის ან ნებისმიერი სხვა ფებრილური დაავადების აღმოჩენის სანდო მეთოდის მხარდასაჭერად. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ თერმული სკრინინგი ტესტირების ძირითად მეთოდად გამოიყენება.[487]

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით