ეპიდემიოლოგია

მოზრდილები

 • ჩინეთში, დადასტურებული შემთხვევების 87% აღინიშნა 30-79 წლის პირებში, 3% კი 80 წელს გადაცილებულ პაციენტებში. პაციენტების დაახლოებით 51% არის მამრობითი სქესის.[14] 

 • იტალიაში თანმხლები დაავადებების ასაკის მედიანა და დაავადებების პრევალენტობა უფრო მაღალი იყო, ვიდრე ჩინეთში.[15]

 • დიდ ბრიტანეთში პაციენტების ასაკის მედიანა იყო 73 წელი; მამრობითი სქესის იყო პაციენტების 60% (პროსპექტული ობსერვაციული კოჰორტული კვლევა, რომელშიც 20 000 ჰოსპიტალიზებული პაციენტი შედიოდა).[16]

 • აშშ-ში ხანდაზმულები (≥65 წლის) შეადგენდნენ შემთხვევების 31%-ს, ჰოსპიტალიზირებულთა 45%-ს, ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში მოთავსებულთა 53%-ს, ფატალური შემთხვევების 80%-ს. ყველაზე მძიმე გამოსავალი ფიქსირდებოდა ≥85 წლის პაციენტებში.[17]

ბავშვები

 • ბავშვებში უფრო დაბალია დაავადების რისკი, ვიდრე ზრდასრულებში; ბავშვები შეადგენენ დადასტურებული შემთხვევების დაახლოებით 5%-ს, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის მიხედვით:[14][18][19][20][21][22][23][24][25]

  • ჩინეთი: 2.1% (ასაკის მედიანა 7 წ.)

  • იტალია: 1.2% (ასაკის მედიანა 4-5 წ; უფრო მაღალია მამაკაცებში, მაგრამ სტატისტიკურად მნიშვნელოვნად არა)

  • ესპანეთი: 0.8% (ასაკის მედიანა 3 წ.)

  • დიდი ბრიტანეთი: <5% (მომატებულია რისკი მამაკაცებში)

  • აშშ: 1.7% (ასაკის მედიანა 9.6 წ. ან 17.3 წ. კრიტიკულ პაციენტებში; უფრო მაღალია მამაკაცებში, მაგრამ სტატისტიკურად მნიშვნელოვნად არა).

 • შემთხვევების უმეტესობა აღინიშნა ოჯახურ კლასტერებში, ან იმ ბავშვებში, რომელთაც ახლო კონტაქტი ჰქონდათ ინფიცირებულ პაციენტთან.[26] როგორც ჩანს, ბავშვები ზოგადად არ ავრცელებენ ვირუსს საყოფაცხოვრებო კონტაქტებში.[27] მოზრდილებისგან განსხვავებით, ბავშვებში ასაკის ან სქესის მიხედვით დაავადების მძიმე ფორმის მომატებული რისკი არ აღინიშნება.[28]

ორსულები

 • დიდ ბრიტანეთში მძიმე მწვავე რესპირატორული სინდრომის გამო (SARS-CoV-2) ჰოსპიტალიზაციის ინციდენტობა ორსულებს შორის არის 4.9 ყოველ 1000 ორსულობაზე. ქალების უმეტესობა იყო მეორე ან მესამე ტრიმესტრში. აღნიშნული პაციენტებიდან 41% იყო 35 წლის ან უფროსი, 56% იყო შავკანიანი ან სხვა ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის წარმომადგენელი, 69% იყო ჭარბწონიანი ან სიმსუქნის პრობლემის მქონე, 34%-ს ჰქონდა ფონური დაავადებები.[29]

 • აშშ-ში 8 200 ინფიცირებული ორსული ქალის ანალიზის თანახმად, ლათინური და არა-ლათინური, შავკანიანი ორსულები, არაპროპორციულად უფრო ხშირად არიან ინფიცირებულები.[30]

სამედიცინო პერსონალი

 • ინფექციის სიხშირე სამედიცინო პერსონალში განსხვავებულია. დიდ ბრიტანეთში, სამედიცინო პერსონალის იმ ნაწილის 14-44%-ს, რომელსაც ჩაუტარდა სკრინინგი, აღმოაჩნდა ინფექციის მტკიცებულება მოლეკულური ან სეროლოგიური ტესტირების შედეგად.[31][32] ინგლისში, 26 აპრილიდან 7 ივნისამდე COVID-19-ის საერთო ინფქეციების დაახლოებით 10% აღენიშნებოდა პაციენტთან კონტაქტში მყოფ სამედიცინო პერსონალს და სოციალური დაცვის მუშაკებს.[33] ნიდერლანდებში ტესტირებული სამედიცინო პერსონალის 6% დადებითი იყო SARS-CoV-2 ინფექციაზე.[34] ჩინეთში სამედიცინო პერსონალის ინფიცირების სიხშირე იყო 1-4%.[35][36] 

 • COVID-19-ის მქონე სამედიცინო პერსონალის უმეტესობას კონტაქტი ვირუსთან ჰქონდა სამსახურში. აშშ-ში შეისწავლეს სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირების 9000-ზე მეტი შემთხვევა. 55%-ს აღენიშნებოდა კონტაქტი მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებაში, 27%-ს მხოლოდ საოჯახო პირობებში, 13%-ს მხოლოდ საზოგადოებაში და 5%-ს ერთზე მეტ ვითარებაში.[37] 

დაავადების შემთხვევათა მიმდინარე რაოდენობები:

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით