საერთაშორისო გაიდლაინები

აზია

გამოქვეყნებულია::Japanese Society for Abdominal Emergency Medicine; Japan Radiological Society; Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery; Japan Primary Care Association

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ევროპა

გამოქვეყნებულია::European Association for Endoscopic Surgery

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::European Association for Endoscopic Surgery

ბოლო გამოქვეყნება:2005

დანარჩენი მსოფლიო

გამოქვეყნებულია::World Society of Emergency Surgery

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::World Society of Emergency Surgery

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::American College of Radiology

ბოლო გამოქვეყნება:2015

გამოქვეყნებულია::American College of Radiology

ბოლო გამოქვეყნება:2013

გამოქვეყნებულია::American College of Radiology

ბოლო გამოქვეყნება:2012

გამოქვეყნებულია::American College of Emergency Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2010

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით