საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:European Association for Endoscopic Surgery

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:European Association for Endoscopic Surgery

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:American College of Radiology

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:American College of Radiology

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:American College of Radiology

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:American College of Emergency Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2010

აზია

ავტორი:Japanese Society for Abdominal Emergency Medicine; Japan Radiological Society; Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery; Japan Primary Care Association

ბოლო გამოქვეყნება:2016

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:World Society of Emergency Surgery

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:World Society of Emergency Surgery

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს