სკრინინგი

ებოლას ვირუსის ინფექცია არის გადამდები, ძირითადად ინფიცირებულ პაციენტებთან ახლო კონტაქტის გზით. პაციენტებში სიმპტომების გამოვლინებამდე, არ არსებობს მტკიცებულება ინფიცირების რისკის შესახებ, თუმცა დაგვიანებული დიაგნოზი აფერხებს პაციენტის ეფექტურ იზოლირებას, რომლის შემთხვევაშიც კონტაქტის საშუალებით შესაძლებელი ხდება ინფექციის გადადება. შესაბამისად, სკრინინგი და დაავადებების შემთხვევების გამოვლენა წარმოადგენს, ეპიდაფეთქების თავიდან აცილებისა და შეჩერებისათვის მართვის მთავარ სტრატეგიას.

დიაგნოზის ადრე დასმით, შესაძლებელია რისკის ქვეშ მყოფი პაციენტების გამოვლენა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების მიერ შემუშავებული შემთხვევების განსაზღვრება ეფუძნება, როგორც გამოვლენის ისტორიას, ასევე დაავადების კლინიკურ მტკიცებულებას (მაგ: ცხელება, თავის ტკივილი, მიალგია). ექსპოზიციის ანამნეზი ნაკლებმნიშვნელოვანია ეპიდემიურ რეგიონებში. უკავშირდება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების შემთხვევათა განსაზღვრებებს.

აღნიშნული პაციენტების სკრინინგის საფუძველზე, სწრაფად არის შესაძლებელი იმ პოტენციური შემთხვევების იდენტიფიცირება, რომლებიც საჭიროებენ დაუყოვნებელ იზოლაციასა და კვლევას. ის პირები, რომლებიც კლინიკურად ჯანმრთელები არიან და მოიცავენ ეპიდემიოლოგიურ რისკ-ფაქტორებს, შესაძლოა მათი რისკის მიხედვით, ინკუბაციის პერიოდის განმავლობაში საჭიროებდნენ მონიტორინგს (მაგ: დღეში ორჯერ ტემპერატურის გაზომვა). აღნიშნული აუცილებელია სიმპტომების სწრაფად ამოცნობის მიზნით, რასაც უნდა მოჰყვეს პიროვნების იზოლირება.

WHO: Ebola surveillance in countries with no reported cases of Ebola virus disease Opens in new window

დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრებმა გამოსცეს გზამკვლევი ორსული ქალების სკრინინგისა და მათი მოვლის შესახებ.

CDC: guidance for screening and caring for pregnant women with Ebola virus disease for healthcare providers in US hospitals Opens in new window

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას