მონიტორინგი

არ არსებობს სპეციფიკური მოთხოვნები საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ; თუმცა, გათვითცნობიერებული პაციენტებისგან შესაძლოა მოთხოვნილ იქნას სისხლის ჩაბარება საავადმყოფოდან გაწერიდან 28 დღის შემდეგ, რომელიც გამოიყენება აქტიური ინფექციის მქონე პაციენტების მკურნალობისთვის.[191]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას