სურათები და ვიდეოები

სურათები

2

ებოლა ვირუსის ინფექცია

ენზოოტური და ეპიზოოტური ციკლების მაჩვენებელი ებოლას ვირუსის ეკოლოგია.

დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები (CDC)

მოცემული სურათის კონტექსტში დათვალიერებისთვის ეწვიეთ შემდეგ სექციას (სექციებს):

3

ებოლა ვირუსის ინფექცია

სამედიცინო პერსონალი პირად დამცავ აღჭურვილობაში ებოლას მკურნალობის ცენტრში სიერა ლეონეში, 2014 წელი

კრის ლეინის პერსონალური კოლექციიდან, (MSc) (ინგლისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (PHE)/ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია); (გამოიყენება ნებართვის საფუძველზე)

მოცემული სურათის კონტექსტში დათვალიერებისთვის ეწვიეთ შემდეგ სექციას (სექციებს):

6

ებოლა ვირუსის ინფექცია

პალატა დასავლეთ აფრიკაში ებოლას მკურნალობის ცენტრში, 2014 წელი

ქრის ლეინის, MSc პირადი კოლექციიდან, გამოყენებულია ნებართვით

მოცემული სურათის კონტექსტში დათვალიერებისთვის ეწვიეთ შემდეგ სექციას (სექციებს):

10

ებოლა ვირუსის ინფექცია

ძვალშიდა კათეტერის ჩასმა კრიტიკულად ავადმყოფი მოზრდილებისთვის ებოლას ვირუსული დაავადებით (დასავლეთ აფრიკა)

ტომ ე. ფლეტჩერის MBE, MBChB, MRCP, DTM&H კოლექციიდან; გამოყენებულია ნებართვით

მოცემული სურათის კონტექსტში დათვალიერებისთვის ეწვიეთ შემდეგ სექციას (სექციებს):

5

ებოლა ვირუსის ინფექცია

ქოლერა საწოლები ლეიბში ცენტრალური ხვრელით პროფუზული დიარეის მართვისთვის ებოლას მოვლის ცენტრში, დასავლეთ აფრიკა, 2014.

კეტრინ ფ. ჰოულიჰანის, MSc, MB ChB, MRCP, DTMH პირადი კოლექციიდან; გამოყენებულია ნებართვით

მოცემული სურათის კონტექსტში დათვალიერებისთვის ეწვიეთ შემდეგ სექციას (სექციებს):

8

ებოლა ვირუსის ინფექცია

ორალური რეჰიდრატაციის საშუალებების მარაგები ებოლას მკურნალობის ცენტრში დასავლეთ აფრიკაში, 2014 წელს

ქრის ლეინის, MSc პირადი კოლექციიდან, გამოყენებულია ნებართვით

მოცემული სურათის კონტექსტში დათვალიერებისთვის ეწვიეთ შემდეგ სექციას (სექციებს):

9

ებოლა ვირუსის ინფექცია

ინტრავენური კათეტერის ჩადგმა ებოლას ვირუსით დაავადებული მოზარდისთვის (დასავლეთ აფრიკა)

ტომ ე. ფლეტჩერის MBE, MBChB, MRCP, DTM&H კოლექციიდან; გამოყენებულია ნებართვით

მოცემული სურათის კონტექსტში დათვალიერებისთვის ეწვიეთ შემდეგ სექციას (სექციებს):

1

ებოლა ვირუსის ინფექცია

ელექტრონულ-მიკროსკოპული გამოსახულება გიჩვენებთ ებოლას ვირუსის ვირიონით გამოვლენილ ზოგიერთ ულტრასტრუქტურულ მორფოლოგიას.

დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები (CDC)

მოცემული სურათის კონტექსტში დათვალიერებისთვის ეწვიეთ შემდეგ სექციას (სექციებს):

7

ებოლა ვირუსის ინფექცია

სამედიცინო პერსონალი პირად დამცავ აღჭურვილობაში ებოლას მკურნალობის ცენტრში სიერა ლეონეში, 2014 წელი

კრის ლეინის პერსონალური კოლექციიდან, (MSc) (ინგლისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (PHE)/ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია); (გამოიყენება ნებართვის საფუძველზე)

მოცემული სურათის კონტექსტში დათვალიერებისთვის ეწვიეთ შემდეგ სექციას (სექციებს):

4

ებოლა ვირუსის ინფექცია

დიაგნოსტიკური მიმართულება საეჭვო ებოლას ვირუსის ინფექციის გამოკვლევისთვის.

გამოცემულია "BMJ"-ს მტკიცებულებათა ცენტრის მიერ

მოცემული სურათის კონტექსტში დათვალიერებისთვის ეწვიეთ შემდეგ სექციას (სექციებს):

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას