დიფერენციული დიაგნოზები

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არასპეციფიკური ფებრილური ავადმყოფობის ყველაზე ხშირი მიზეზი მოგზაურებში, რომლებიც ბრუნდებიან საზღვარგარეთიდან.[93]

არაადეკვატური მალარიის ქიმიოპროფილაქტიკა ან მისი არარსებობა.

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

2014 წელს დასავლეთ აფრიკაში ეპიდაფეთქების დროს, გამოვლინდა რომ პაციენტთა 5% მალარიით იყო კოინფიცირებული, ასე რომ ყველა პაციენტში უნდა მოხდეს ორმაგი ინფიცირების ალბათობის გათვალისწინება.[75]

გამოკვლევები

გიემზას-საღებავის სახელი და თხელი სისხლის ნაცხები: დადებითია Plasmodium -ის სახეობებისთვის.

სწრაფი დიაგნოსტიკური ტესტები: დადებითია პლაზმოდიუმის სახეობებზე (შენიშვნა: ზოგიერთი სწრაფი დიაგნოსტიკური ტესტით P ovale ყოველთვის ვერ იდენტიფიცირდება).

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლებით შეგვიძლია გავარჩიოთ ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები (ღამურებთან, გამოქვაბულებთან ან მაღაროებთან ექსპოზიცია).[108]

გამოკვლევები

უკუტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (RT-PCR): დადებითია მარბურგის ვირუსის რნმ-ზე.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლებით შეგვიძლია გავარჩიოთ ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები (საყასბო საქმიანობა, ტკიპის ნაკბენი ან ექსპოზიცია ცხოველებთან).[109]

გამოკვლევები

უკუტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია: დადებითია ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების ვირუსის რნმ-ზე.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლებით შეგვიძლია გავარჩიოთ ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები (ვირთხებთან ექსპოზიცია ენდემურ რეგიონებში).[110]

გამოკვლევები

უკუტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია: დადებითია ლასას ვირუსის რნმ-ზე.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლებით შეგვიძლია გავარჩიოთ ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები (კოღოსთან ექსპოზიცია, მსხვილფეხა პირუტყვთან კონტაქტი, ცხოველების უმი სითხეების/ქსოველების მოხმარება).

გამოკვლევები

RT-PCR: დადებითია რიფტის ველის ცხელების ვირუსის რნმ-ზე.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლებით შეგვიძლია გავარჩიოთ ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები (კოღოებთან ექსპოზიცია, იმუნიზაციის არარსებობა).

გამოკვლევები

უკუტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია: დადებითია ყვითელი ცხელების ვირუსის რნმ-ზე.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

გამოკვლევები

სისხლის და განავლის კულტურა: დადებითია Salmonella enterica-სთვის.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

მოიცავს ვირთხის ტიფს, აფრიკულ ტკიპისმიერ ცხელებას და ეპიდემიურ ტიფს.[111]

კანზე ფუფხი ტიპური გამოვლინებაა.

შესაძლოა აღინიშნოს ლიმფადენოპათია.

გამოხატული გამონაყარი.

გამოკვლევები

სეროლოგია: დადებითია Rickettsia-ს სახეობებისთვის.

ფუფხის PCR: დადებითია Rickettsia-ს სახეობებისთვის.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

გამოკვლევები

სეროლოგია: დადებითია IgM ან IgG ანტისხეულებზე.

არასტრუქტურული ცილის (NS1) დაფიქსირება: დადებითი.

უკუტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (RT-PCR): დადებითი

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

აუცრელი.

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები ავადმყოფობისწინა ეტაპზე.

კოპლიკის ლაქები (წითელი ლაქები მოლურჯო-თეთრი ცენტრალური წერტილით) ლოყის ლორწოვანზე.

გამონაყარი ტიპურად იწყება სახეზე და ვრცელდება კრანიოკაუდალურად.

გამოკვლევები

სეროლოგია: დადებითი წითელას ვირუსზე.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები; თუმცა, ექსპოზიციის ისტორია შესაძლოა სასარგებლო იყოს.

დაბინძურებულ წყალთან ან ინფიცირებული მღრღნელების მიერ დაბინძურებულ ნიადაგთან ექსპოზიცია.[112]

უფრო ხშირია ტროპიკულ კლიმატში.

გამოკვლევები

პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR): დადებითი.

სეროლოგია: დადებითი

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

რესპირატორული ნიშნები და სიმპტომები (მაგ.: ხველა, ცხვირის დახშობა) უფრო ხშირია

გამოკვლევები

ვირუსული კულტურა ან პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR): სეზონური გრიპის ვირუსის ან ვირუსული რნმ-ს გამოსავლენად.

სისხლის საერთო ანალიზი (FBC): ნორმა

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

სათანადო ეპიდემიოლოგიურ კონტექსტში, აღნიშნული შეიძლება ებოლას ვირუსის ინფექციის მსგავსი საშუალებით იყოს წარმოდგენილი. თუმცა ისეთი თვისებები, როგორიც არის გამონაყარი, კონიუნქტივის ჰიპერემია, და პროსტრაცია, ძალზედ იშვიათად გვხვდება გასტროენტერიტის შემთხვევაში.

გამოკვლევები

განავლის კულტურა, PCR ან სწრაფი ანტიგენის ტესტირება: დადებითია.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

უცნობი ეტიოლოგიის ბაქტერიული სეფსისი ყველაზე ხშირი გამოვლინებაა განვითარებად ქვეყნებში. ხშირად ვლინდება ღრმა მუცლის ღრუს ინფექცია, ზედა საშარდე გზების ინფექცია, ენდოკარდიტი, ან დისციტი.

დიარეა ხშირად არ ვლინდება.

გამოკვლევები

სისხლის კულტურა: დადებითი

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით