დიფერენციული დიაგნოზები

მალარიის ინფექცია

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არასპეციფიკური ფებრილური ავადმყოფობის ყველაზე ხშირი მიზეზი მოგზაურებში, რომლებიც ბრუნდებიან საზღვარგარეთიდან.[103]

არაადეკვატური მალარიის ქიმიოპროფილაქტიკა ან მისი არარსებობა.

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

2014 წელს დასავლეთ აფრიკაში ეპიდაფეთქების დროს, გამოვლინდა რომ პაციენტთა 5% მალარიით იყო კოინფიცირებული, ასე რომ ყველა პაციენტში უნდა მოხდეს ორმაგი ინფიცირების ალბათობის გათვალისწინება.[85]

კვლევები

გიემზას-საღებავის სახელი და თხელი სისხლის ნაცხები: დადებითია Plasmodium -ის სახეობებისთვის.

სწრაფი დიაგნოსტიკური ტესტები: დადებითია პლაზმოდიუმის სახეობებზე (შენიშვნა: ზოგიერთი სწრაფი დიაგნოსტიკური ტესტით P ovale ყოველთვის ვერ იდენტიფიცირდება).

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

მარბურგის ვირუსით ინფექცია

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლებით შეგვიძლია გავარჩიოთ ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები (ღამურებთან, გამოქვაბულებთან ან მაღაროებთან ექსპოზიცია).

კვლევები

უკუტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (RT-PCR): დადებითია მარბურგის ვირუსის რნმ-ზე.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება (CCHF)

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლებით შეგვიძლია გავარჩიოთ ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები (საყასბო საქმიანობა, ტკიპის ნაკბენი ან ექსპოზიცია ცხოველებთან).

კვლევები

უკუტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია: დადებითია ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების ვირუსის რნმ-ზე.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ლასას ცხელება

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლებით შეგვიძლია გავარჩიოთ ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები (ვირთხებთან ექსპოზიცია ენდემურ რეგიონებში).

კვლევები

უკუტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია: დადებითია ლასას ვირუსის რნმ-ზე.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

რიფტის ხეობის ცხელება

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლებით შეგვიძლია გავარჩიოთ ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები (კოღოსთან ექსპოზიცია, მსხვილფეხა პირუტყვთან კონტაქტი, ცხოველების უმი სითხეების/ქსოველების მოხმარება).

კვლევები

უკუტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია: დადებითია რიფტის ველის ცხელების ვირუსის რნმ-ზე.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ყვითელი ცხელება

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლებით შეგვიძლია გავარჩიოთ ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები (კოღოებთან ექსპოზიცია, იმუნიზაციის არარსებობა).

კვლევები

უკუტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია: დადებითია ყვითელი ცხელების ვირუსის რნმ-ზე.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ტიფოიდური ინფექცია

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

კვლევები

სისხლის და განავლის კულტურა: დადებითია Salmonella enterica-სთვის.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

რიკეტსიული ინფექცია

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

მოიცავს ვირთხის ტიფს, აფრიკულ ტკიპისმიერ ცხელებას და ეპიდემიურ ტიფს.[121]

კანზე ფუფხი ტიპური გამოვლინებაა.

შესაძლოა აღინიშნოს ლიმფადენოპათია.

გამოხატული გამონაყარი.

კვლევები

სეროლოგია: დადებითია Rickettsia-ს სახეობებისთვის.

ფუფხის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია: დადებითია Rickettsia-ს სახეობებზე.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

დენგეს ცხელება

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები.

კვლევები

სეროლოგია: დადებითია IgM ან IgG ანტისხეულებზე.

არასტრუქტურული ცილის (NS1) დაფიქსირება: დადებითი.

უკუტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (RT-PCR): დადებითი

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

წითელას ინფექცია

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

აუცრელი.

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები ავადმყოფობისწინა ეტაპზე.

კოპლიკის ლაქები (წითელი ლაქები მოლურჯო-თეთრი ცენტრალური წერტილით) ლოყის ლორწოვანზე.

გამონაყარი ტიპურად იწყება სახეზე და ვრცელდება კრანიოკაუდალურად.

კვლევები

სეროლოგია: დადებითი წითელას ვირუსზე.

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

ლეპტოსპიროზს

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არსებობს განმასხვავებელი ნიშნები და სიმპტომები; თუმცა, ექსპოზიციის ისტორია შესაძლოა სასარგებლო იყოს.

დაბინძურებულ წყალთან ან ინფიცირებული მღრღნელების მიერ დაბინძურებულ ნიადაგთან ექსპოზიცია.[122]

უფრო ხშირია ტროპიკულ კლიმატში.

კვლევები

პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია; PCR: დადებითი.

სეროლოგია: დადებითი

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

სეზონური გრიპის ინფექცია

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

რესპირატორული ნიშნები და სიმპტომები (მაგ.: ხველა, ცხვირის დახშობა) უფრო ხშირია

კვლევები

ვირუსის კულტურა ან პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR): სეზონური გრიპის ვირუსის ან ვირუსული რნმ-ის გამოვლენა.

სისხლის საერთო ანალიზი (FBC): ნორმა

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

გასტროენტერიტი

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

სათანადო ეპიდემიოლოგიურ კონტექსტში, აღნიშნული შეიძლება ებოლას ვირუსის ინფექციის მსგავსი საშუალებით იყოს წარმოდგენილი. თუმცა ისეთი თვისებები, როგორიც არის გამონაყარი, კონიუნქტივის ჰიპერემია, და პროსტრაცია, ძალზედ იშვიათად გვხვდება გასტროენტერიტის შემთხვევაში.

კვლევები

განავლის კულტურა, პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR) ან სწრაფი ანტიგენური ტესტირება: დადებითია:

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

სეფსისი

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

უცნობი ეტიოლოგიის ბაქტერიული სეფსისი ყველაზე ხშირი გამოვლინებაა განვითარებად ქვეყნებში. ხშირად ვლინდება ღრმა მუცლის ღრუს ინფექცია, ზედა საშარდე გზების ინფექცია, ენდოკარდიტი, ან დისციტი.

დიარეა ხშირად არ ვლინდება.

კვლევები

სისხლის კულტურა: დადებითი

ებოლას ვირუსის ინფექციის არსებობაში დაეჭვების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ჩატარდეს ებოლას ვირუსის ინფექციის სათანადო საკონტროლო ტესტები, სხვა საეჭვო მდგომარეობებთან დაკავშირებით განმასხვავებელი ტესტების ჩატარებამდე, ან მათთან ერთად.

2019 წლის კორონავირუსით გამოწვეული დაავადება (COVID-19)

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

სიმპტომების გამოვლენამდე 14 დღით ადრე ცხოვრება/მოგზაურობა ქვეყანაში/რეგიონებში ან ტერიტორიაზე, სადაც ადგილი აქვს შიდა გავრცელებას, ან ახლო კონტაქტი COVID-19-ის დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევასთან.

მოვლენები ვითარდება სწრაფად; იხილეთ ჩვენი COVID-19 თემა დამატებითი ინფორმაციისთვის.

კვლევები

რეალურ დროში რევერს ტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (RT-PCR): დადებითია კორონავირუს 2-ით (SARS-CoV-2) RNA გამოწვეულ მძიმე მწვავე რესპირატორულ სინდრომზე.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას