კრიტერიუმები

შემთხვევების განსაზღვრებები

ებოლას, ან მარბურგის ვირუსით დაავადებასთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაავადებების შემთხვევების განსაზღვრა:[86]

ებოლას ვირუსის დაავადებასთან მიმართებაში, დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების მიერ დაავადებების შემთხვევების განსაზღვრა.[83]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას