Son baxış: Mart 2019
Son yenilənmə: Oktyabr  2016

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • risk faktorlarının mövcudluğu
 • cinsiyyət orqanlarının papulaları
 • cinsiyyət orqanının xoraları
 • limfadenit və bubonlar

Digər diaqnostik faktorlar

 • uretrit və dizuriya
 • uşaqlıq yolunun ifrazatı
 • cinsi aktın ağrılı olması
 • rektal ağrı və ya qanaxma
 • rektovaginal fistula
 • cinsiyyət orqanlarındankənar xoralar

Risk faktorları

 • cinsi partnyorlarının sayının çox olması
 • cinsi ticarətlə məşğul olanlarla cinsi əlaqə
 • müdafiəsiz cinsi əlaqədə olmaq
 • narkotiklərdən sui-istifadə
 • kişi cinsi
 • sünnətin olmaması (kişilərdə)
 • şəxsi gigiyenanın zəif olması
 • simptomsuz daşıyıcılıq

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • Xora yaxmaları və bubon aspiratının Qram üsulu ilə boyanması
 • xora yaxmaları və bubon aspiratının əkilməsi
 • Haemophilus ducreyi törədicisinin PZR müayinəsi
 • sifilisin seroloji müayinəsi (FTA-ABS sınağı, Treponema pallidum hissəciklərinin aqqlütinasiyası [TPHA], treponemalar üçün immunoferment analiz [İFA]
 • RPR sınağı
 • HSV PZR müayinəsi və virusun əkilməsi
 • İİV sınağı
Təfərrüatlar

Nəzərə alınmalı müayinələr

 • Haemophilus ducreyi törədicisinin seroloji müayinəsi
 • Haemophilus ducreyi törədicisinin antibiotiklərə həssaslıq sınağı
 • xoranın biopsiyası
 • Treponema pallidum törədicisının qaranlıq sahəli mikroskopiyası
Təfərrüatlar

Yeni yaranan müayinələr

 • Haemophilus ducreyi törədicisinin düz və ya dolayı antigen sınağı
Təfərrüatlar

Müalicə alqoritmi

Müəlliflər HAMISINA BAX

Professor

Department of Medicine, Infectious Diseases

University of Rochester Medical Center

Rochester

NY

Açıqlamalar

MAU declares that she has no competing interests.

Dr Marguerite A. Urban would like to gratefully acknowledge Dr Christina Bailey, a previous contributor to this monograph. CB declares that she has no competing interests.

Mövzu üzrə ekspertlər HAMISINA BAX

Consultant Physician

GUM/HIV Camden Primary Care Trust

Archway Sexual Health Clinic

London

UK

Açıqlamalar

EJ declares that she has no competing interests.

Assistant Research Professor in Medicine

Indiana University Department of Medicine

School of Medicine

Indianapolis

IN

Açıqlamalar

DMJ declares that she has no competing interests.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.