Son baxış: 25 Sentyabr 2020
Son yenilənmə: 06 Noyabr 2018

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • retrovirus əleyhinə terapiyanın olmaması və ya effektsiz olması
 • hərarət
 • baş ağrısı və psixi durumun pozulması
 • dispnoe və ya öskürək
 • qarında ağrı, ishal, çəkinin itirilməsi
 • disfagiya
 • limfadenopatiya
 • görmə ləkələri (“gözdə üzən hissəciklər”) və korluq
 • gözdə hemorragiya
 • selikli qişada dəyişikliklər

Digər diaqnostik faktorlar

 • hepatosplenomeqaliya
 • fiziki hərəkətlə induksiya olunan oksigen desaturasiyası
 • sianoz
 • bulanıq görmə və fotofobiya
 • görmə məməciyinin ödemi
 • meningizm, ocaqlı nevroloji pozğunluqlar
 • ağrı və zəiflik
 • sümük və ya oynaq ağrıları
 • dəri zədələri

Risk faktorları

 • istənilən sayda CD4+ hüceyrələri ilə İİV serokonversiyasından sonra
 • CD4+ sayı 200 hüceyrə/mikrolitrdən aşağı olduqda
 • CD4+ sayı 100 hüceyrə/mikrolitrdən aşağı olduqda
 • CD4+ sayı 50 hüceyrə/mikrolitrdən aşağı olduqda
 • retrovirus əleyhinə terapiyanın olmaması və ya effektsiz olması
 • kişi homoseksualizmi
 • qaradərili və ya ispan mənşəli, venadaxili narkotik istifadəçisi
 • sosial faktorlar (yoxsulluq, əhali çoxluğu, evsizlik, zəif qidalanma)
 • gizli vərəm və anergiya üçün profilaktik müalicənin olmaması
 • siqaretçəkmə

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • CD4+ hüceyrə sayı
 • bəlğəm boyanması və kulturası
 • qan kulturaları
 • adenozin deaminaza
 • Sitomeqalovirus (SMV) kulturaları
 • SMV serologiyası
 • periferik qan leykositi kulturası
 • periferik qan leykositləri (pp65) antigenemiyasında SMV zülalları
 • Sitomeqalovirusun kəmiyyət zərdabın polimeraz zəncir reaksiyası (PZR)
 • Toxoplasma gondii serologiyası
 • kriptokok polisaxarid antigeni
 • QÜM
 • QFS
 • LDH
 • arterial qanın qaz tərkibi
 • döş qəfəsinin rentgenoqramması
 • başın KT müayinəsi
Ətraflı aparılacaq əsas laborator müayinələr

Nəzərə alınmalı müayinələr

 • vərəm nuklein turşularının amplifikasiyası
 • İGRA
 • bronxoalveolyar lavaj (BAL)
 • ağız-udlaq qaşıntıları (Kalium hidroksid preparatı) və kulturası
 • onurğa-beyin mayesi (OBM) müayinəsi
 • PZR: vərəm üçün respirator nümunə
 • PZR: T gondii üçün OBM, BAL mayesi və şüşəyəbənzər cisim və sulu maye nümunələri
 • PZR: Con Kanningem (CK) virusu üçün baş beyin nümunəsi
 • sümük iliyi aspiratı və kulturası
 • limfa düyünü aspiratı və ya biopsiyası
 • toxuma biopsiyası
 • baş beyin biopsiyası
 • qarın boşluğunun KT-si
 • döş qəfəsinin yüksək rezolyusiyalı KT müayinəsi
 • baş beynin MRT müayinəsi
 • qallium-67 (Ga-67) ağciyər müayinəsi
 • indium 111-dietilenetriaminepentaacetik turşusu (DTPA)-IgG skanı
 • talium tək foton emissiyası tomoqrafiyası və (PET)
 • yuxarı mədə-bağırsaq yollarının endoskopiyası and koloskopiyası
Ətraflı nəzərə alınmalı müayinələr

Müalicə alqoritmi

MüəlliflərHAMISINA BAX

Professor

Department of Clinical Sciences

Florida State University College of Medicine

Tallahassee

FL

Açıqlamalar

IA declares that she has no competing interests.

Mövzu üzrə ekspertlərHAMISINA BAX

Consultant in Sexual Health

Department of Sexual Health

Countess of Chester Hospital NHS Foundation Trust

Chester

UK

Açıqlamalar

CO declares that he has no competing interests.

Consultant Physician in Sexual Health and HIV

Department of Sexual Health

Countess of Chester Hospital NHS Foundation Trust

Chester

UK

Açıqlamalar

NS declares that she has no competing interests.

Assistant Professor of Medicine

Massachusetts General Hospital

Charlestown

MA

Açıqlamalar

WRR declares that he has no competing interests.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.