Yeni müalicə üsulları

Ən yeni terapevtik preparatlar

Atrial natriuretik peptid, teofillin, insulinəbənzər böyümə faktoru, epidermal böyümə faktoru, sərbəst oksigen radikallarının uducuları, adheziv molekullara qarşı anticisimlər və prostaqlandinlər daxil olmaqla, yeni terapevtik preparatların istifadəsi nəzərdən keçirilmişdir. Onların heç biri KBZ zamanı faydalı olduğunu nümayiş etdirməmişdir.[18] Statinlərin (müdaxilədən əvvəl və ya xroniki yeridilən) qoruyucu effekti müzakirə olunmuşdur,[104][105][106] [ Cochrane Clinical Answers logo ] lakin son tədqiqatların nəticələri ürəkaçan olmamışdır.[107][108][109] Nəzarət olunan hipotermiya və qələvi fosfatazanın rekombinant infuziyası faydalı ola bilər.[110][111] Eritropoetin nefroprotektiv effekt göstərmir.[112] və müəyyən olunmuş KBZ xəstələrinin, digər mümkün müalicə üsulları ilə müqayisədə, qalxanabənzər vəzi hormonu ilə müalicəsi xoşagəlməz nəticələrlə assosiasiya olunmuşdur; onun KBZ-nin profilaktikasındakı rolu yetərincə tədqiq olunmamışdır.[113] Əvvəlcədən distansion işemik hazırlıq, çox guman ki, KBZ-nin qarşısını almağı vəd etmişdir, lakin iki sistematik icmal (28-dən çox randomizə olunmuş nəzarət olunan tədqiqat daxil olmaqla) müalicənin dəyərini şübhə altına alır.[114][115][116] [ Cochrane Clinical Answers logo ]

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.