Differensial diaqnostika

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Kreatinin yüksəlməsi ilə böyrək funksiyasının azalması xronikidir (>3 ay), baxmayaraq ki, xroniki böyrək xəstəliyində onlar kəskin ola bilər.

MÜAYİNƏLƏR

Zərdab kreatininin kəskin yüksəlmiş səviyyələri KBZ üçün diaqnostikdir və klirensin azalmasının sübutudur.

Yumaqcıqların filtrasiyasının azalmasından başqa (yüksək əzələ kütləsinə malik bəzi şəxslər istisna olmaqla və dərman preparatlarından), zərdabda kreatinin səviyyəsinin xroniki yüksəlməsinin heç bir səbəbi yoxdur.

Kreatininin vaxt keçdikcə yüksəlməsi xronoloji perspektiv üçün şərait yaradır və böyrəklərin kəskin və xroniki xəstəliklərini differensiasiya etməyə yardım edir.

Sidiyin kreatinin klirensinə görə 24-saatlıq tədqiqi böyrək funksiyasının səviyyəsini göstərir; 131-I yotalamatın istifadəsi bu məqsəd üçün təsdiqləyici testdir.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Kreatinin səviyyəsinin yüksəlməsi cüzi olur və adətən, kəskin deyil.

MÜAYİNƏLƏR

Zərdab kreatininin kəskin yüksəlmiş səviyyələri KBZ üçün diaqnostikdir.

Əzələ kütləsinin artmasına görə kreatininin cüzi yüksəlməsi nadir hallarda rast gəlir.

Sidiyin kreatinin klirensinə görə 24-saatlıq tədqiqi normal böyrək funksiyasını nümayiş etdirir.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Simetidin və ya trimetoprim kimi bəzi dərmanlar kreatinin səviyyəsinin əhəmiyyətsiz və qeyri-kəskin artmasına səbəb ola bilər.

MÜAYİNƏLƏR

Preparatın qəbulunun dayandırılması zərdab kreatinin səviyyəsinin norma həddinə qayıtmasına səbəb olmalıdır.

Sidiyin kreatinin klirensinə görə 24-saatlıq tədqiqi normal funksiyanı nümayiş etdirməlidir.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.