Son baxış: 24 Sentyabr 2020
Son yenilənmə: 18 Yanvar 2019

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • risk faktorlarının mövcudluğu
 • sidik ifrazının azalması
 • qusma
 • başgicəllənmə
 • ortopnoe
 • paroksizmal gecə təngnəfəsliyi
 • ağciyər ödemi
 • hipotenziya
 • taxikardiya
 • ortostatik hipotoniya
 • hipertenziya
 • periferik ödem
 • əzələlərdə həssaslıq
 • ətrafların işemiyası
 • qıcolmalar
 • prostatik obstruktiv sindrom
 • hematuriya
 • hərarət
 • səpgi
 • artralgiya/artrit
 • əqli statusun pozulması
 • uremiya simptomları

Digər diaqnostik faktorlar

 • ürəkbulanma
 • susamaq
 • bel ağrısı
 • qarında gərginlik
 • qarın boşluğunda küy
 • retikulyar asfiksiya
 • petexiyalar
 • ekximoz

Risk faktorları

 • ahıl yaş
 • əsas böyrək xəstəliyi
 • bədxassəli hipertoniya
 • şəkərli diabet
 • çoxsaylı miyeloma kimi miyeloproliferativ pozğunluqlar
 • birləşdirici toxuma xəstəliyi
 • natriumu ləngidən vəziyyətlər (məsələn, durğunluq ürək çatışmazlığı, qaraciyər sirrozu, nefrotik sindrom)
 • radiokontrast
 • nefrotoksinlərin təsiri (məsələn, aminoqlikozidlər, vankomisin+piperasillin+tazobaktam, xərçəngin müalicəsi, qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar və ya AÇF inhibitorları)
 • travma
 • hemorragiya
 • sepsis
 • pankreatit
 • dərman dozasının aşılması
 • cərrahi əməliyyat
 • ürək dayanması
 • keçirilmiş vaskulyar müdaxilə
 • həddən artıq maye itkisi
 • böyrək daşı xəstəliyi
 • narkotiklərdən sui istifadə
 • spirtli içkilərdən sui-istifadə
 • həddən artıq fiziki məşqlər
 • yeni keçirilmiş hemotransfuziya
 • bədxassəli patologiya
 • genetik meyllilik
 • renin-angiotenzin sistem inhibitorlarının istifadəsi
 • proton pompası inhibitorları
 • bitki terapiyası

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • bazal metabolizm profili (sidik cövhəri və kreatinin daxil olmaqla)
 • zərdabda sidik çövhərinin kreatininə olan nisbəti
 • sidik analizi
 • sidiyin əkilməsi
 • qanın ümumi analizi
 • natriumun hissələrlə ekskresiyası
 • sidik cövhərinin hissələrlə ekskresiyası
 • sidikdə eozinofillərin miqdarı
 • venoz qanın qaz tərkibi
 • infuzion mayenin provokasiyaedici dozası
 • sidik kisəsinin kateterizasiyası
 • sidiyin osmolyarlığı
 • sidikdə natriumun konsentrasiyası
 • böyrəklərin ultrasəs müayinəsi
 • döş qəfəsinin rentgenoqramması
 • EKQ
Ətraflı aparılacaq əsas laborator müayinələr

Nəzərə alınmalı müayinələr

 • nüvə əleyhinə anticisimlər
 • anti-DNT
 • komplement (C3, C4, CH50)
 • antiqlomerulyar bazal membran anticisimləri
 • neytrofil əleyhinə sitoplazma anticisimləri
 • kəskin hepatit profili
 • İİV serologiyası:
 • krioqlobulinlər
 • eritrositlərin çökmə sürəti
 • anti-streptolizin-O anticisimləri
 • qarın boşluğunun kompüter tomoqrafiyası və ya maqnit rezonans tomoqrafiya
 • böyrəklərin nüvə skanı
 • sistoskopiya
 • böyrək biopsiyası
Ətraflı nəzərə alınmalı müayinələr

Müalicə alqoritmi

MüəlliflərHAMISINA BAX

Professor of Medicine

Nephrology Division

Stanford University Medical Center

Stanford

CA

Açıqlamalar

RAL works as a consultant and researcher for Relypsa, Inc. Although unrelated to this topic area, RAL also works as a consultant for Fibrogen, Inc.; Mallinckrodt, Inc.; and Omeros, Inc.; and as a researcher for Genentech, Inc.; Mallinckrodt, Inc.; GlaxoSmithKline, Inc.; Rigel, Inc.; Aurinia, Inc.; and the NIH.

Dr Richard A. Lafayette would like to gratefully acknowledge Dr Sandra Sabatini, Dr Neil Kurtzman, and Dr Corey D. Ball, the previous contributors to this topic. SS, NK, and CDB declare that they have no competing interests.

Mövzu üzrə ekspertlərHAMISINA BAX

Professor of Medicine

Section of Nephrology

Department of Medicine

Baylor College of Medicine

Houston

TX

Açıqlamalar

GE declares that he has no competing interests.

Consultant Nephrologist

Nephrology

North Staffs Royal Infirmary

University Hospital of North Staffordshire

Stoke-on-Trent

UK

Açıqlamalar

DdT declares that he has no competing interests.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.