Meyarlar

Ağır kəskinləşmələrin qiymətləndirilməsi

Ağırlıq dərəcəsi xəstənin əvvəlki vəziyyəti və ilkin müayinə nəticələri (əlamətlər, fiziki müayinə, ağciyər funksiyalarının yoxlanması, arterial qanın qaz tərkibi) ilə müqayisədə, baş verən dəyişikliklərin miqyasından asılıdır. Tənəffüs prosesində yardımçı əzələlərin iştirakı, paradoksal tənəffüs, sianoz, yeni başlanmış periferik ödem, hemodinamik sabitsizlik və/və ya psixi durumun pisləşməsi (məs., sayıqlama, letargiya, koma) kəskinləşmənin ağırlıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün vacib indikatorlardır.[1]

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.