Skrininq

Skrininq spirometriyasının idarəedici qərarlarının yönləndirilməsində effektli olduğunu və ya vacib simptomların inkişafından əvvəl müəyyən xəstələrdə AXOX nəticələrinin yaxşılaşmasını qəti olaraq göstərən heç bir məlumat yoxdur.[28] Lakin AXOX-a erkən mərhələdə diaqnoz qoyularsa və risk faktorları ləğv olunarsa, ağciyər funksiyasının pozğunluq dərəcəsi kəskin olaraq azalır. Müalicə xəstəliyin erkən mərhələlərində daha çox effektivdir.[29]

Skrininq siqaretçəkmə anamnezi, ətraf mühit və ya peşə təsirləri haqqında soruşmaqla aparıla bilər. Yüksək riskli əhalidə yoxlama spirometriyası tənəffüs yolları obstruksiyasının əsaslandırılması ilə əldə edilməlidir. Döş qəfəsinin rentgen müayinəsində və ya kompüter tomoqrafiyasında emfizemaya uyğun gələn bütün xəstələrdə skrininq spirometriyası aparılmalıdır. Əhəmiyyətli ağciyərin disfunksiyası asimptomatik siqaret çəkənlərdə özünü göstərə bilər.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.