Şəkil və videolar

Şəkillər

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
2

AXOX

AXOX zamanı döş qəfəsinin rentgeni (yan proyeksiya): həddən artıq dolmuş ağciyər, yastılanmış diafraqma, yan proyeksiyada artmış ön-arxa diametr (çəlləyəbənzər döş qəfəsi)

Ali təhsilli həkim Manoochehr Abadian Sharifabad kolleksiyasından

See this image in context in the following section/s:

3

AXOX

AXOX zamanı döş qəfəsinin KT müayinəsi: həddən artıq dolmuş ağciyər, emfizematoz dəyişikliklər və artmış ön-arxa diametr (çəlləyəbənzər döş qəfəsi)

Ali təhsilli həkim Manoochehr Abadian Sharifabad kolleksiyasından

See this image in context in the following section/s:

4

AXOX

Döş qəfəsinin KT müayinəsi: AXOX-un sağ tərəfli pnevmotoraks ilə kəskin dəyişiklikləri

Ali təhsilli həkim Manoochehr Abadian Sharifabad kolleksiyasından

See this image in context in the following section/s:

1

AXOX

AXOX zamanı döş qəfəsinin rentgeni (ön-arxa proyeksiya): həddən artıq dolmuş ağciyər, yastılanmış diafraqma, artmış qabırğalararası məsafələr

Ali təhsilli həkim Manoochehr Abadian Sharifabad kolleksiyasından

See this image in context in the following section/s:

Videolar

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.