Koxran Klinik Cavablar

Elmi sübutların qiymətləndirilməsi

Elmə əsaslanan faktlar A

Kəskinləşmələrin azalması: 12 həftədən sonra AXOX kəskinləşmələrini azaltmaqda antixolinergik vasitə ilə qısamüddətli beta-2 aqonistinin kombinasiyasının, qısamüddətli beta-2 aqonistinə nisbətən, daha effektiv olmasına dair tutarlı dəlillər mövcuddur. Bu kombinasiya, təkcə antixolinergik ilə müqayisədə, kəskinləşmələri azaltmaqda daha effektiv görünmür.

Elmə əsaslanan faktlar A

Ağciyər funksiyası: 1-5 yaşlı AXOX xəstələrində FEV1-i yaxşılaşdırmaqda və 14,5 yaşlı bütün səbəbdən olan ölüm hallarını azaltmaqda siqaretçəkmənin tərgidilməsinə dair tədbirlərin adi müalicədən daha üstün olmasına dair yüksək keyfiyyətli dəlillər mövcuddur.

Elmə əsaslanan faktlar A

Kəskinləşmələrdə azalma: 12-52 həftədə kəskinləşmələrin azalmasında beta-2 aqonistlərin plasebo ilə müqayisədə, daha effektiv olmasına dair yüksək keyfiyyətli dəlillər mövcuddur.

Elmə əsaslanan faktlar A

Ağciyər funksiyası: FEV1-i artırmaqda teofillinin plaseboya nisbətən daha effektiv olmasına dair yaxşı keyfiyyətli faktlar mövcuddur. Bununla belə, onun faydası yan təsirlərlə və qanın konsentrasiyasının sıx monitorinqi ehtiyacı ilə məhdudlaşır.

Elmə əsaslanan faktlar A

Ağciyər funksiyası: FEV1-in artması və gündəlik tənginəfəslik göstəricilərinin bir həftəyə yaxşılaşmasında qısamüddətli beta-2 aqonistlərin plaseboya nisbətdə daha keyfiyyətli olmasına dair yaxşı keyfiyyətli faktlar mövcuddur.

Elmə əsaslanan faktlar A

Kəskinləşmələrin azalması: profilaktik azitromisinin II, III və ya IV dərəcəli AXOX xəstələrində kəskin fəsadlaşma riskini azaltması ilə bağlı yüksək keyfiyyətli faktlar mövcuddur. Bununla belə, 1 il ərzində nəzərdə tutulmuş istifadə nəticəsində ən çox qeyd olunan yan təsir eşitmə qabiliyyətinin zəifləməsi olmuşdur. [147]

Elmə əsaslanan faktlar B

Ağciyər funksiyası: qısamüddətli antixolinergik ipratropiumun plaseboya nisbətən 12 həftədə FEV1-i yaxşılaşdırmaqda daha effektiv olmasına dair orta keyfiyyətli faktlar mövcuddur.

Elmə əsaslanan faktlar B

Ölüm göstəricisi: kəskin gündüz hipoksemiyası olan xəstələrdə ölüm hallarını azaltmaqda oksigen əlavələri ilə müqayisədə, ev şəraitində oksigen müalicəsinin davamlı oksigen ilə gecə ev şəraitində oksigenlə müalicəsinə nisbətdə daha effektiv olmasına dair orta səviyyəli faktlar mövcuddur.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.