Son baxış: 18 May 2021
Son yenilənmə: 13 Avqust 2019

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • risk faktorlarının mövcudluğu
 • abdominal ağrı
 • ürəkbulanma və qusma
 • anoreksiya
 • hipovolemiya əlamətləri

Digər diaqnostik faktorlar

 • Qrey-Terner əlaməti
 • Kullen əlaməti
 • Foks əlaməti
 • Xvostek əlaməti
 • hipotenziya
 • qarında gərginlik

Risk faktorları

 • orta yaşlı qadınlar
 • gənc və orta yaşlı kişilər
 • öd daşları
 • alkoqol
 • hipertriqliseridemiya
 • hiperkalsiemiya
 • pankreatitə səbəb olan dərman preparatlarının istifadəsi
 • parotit
 • koksaki virusları
 • Mikoplazma pnevmoniyası
 • endoskopik retroqrad xolangiopankreatoqrafiya (ERXP)
 • travma
 • sistemli qırmızı qurdeşənəyi
 • Şeqren sindromu
 • arakəsməli mədəaltı vəzi
 • mədəaltı vəzi xərçəngi
 • Oddi sfinkterinin disfunksiyası
 • pankreatitə görə ailə anamnezi

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • zərdab lipaza və ya amilaza
 • aspartataminotransferaza/alaninaminotransferaza
 • qanın ümumi müayinəsi və differensial
 • C-reaktiv zülal
 • hematokrit
 • arterial qanın qaz tərkibi
 • qarnın sadə rentgen müayinəsi
 • Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası
 • trans-abdominal ultrasəs müayinəsi
 • qan zərdabında lipaza:amilaza nisbəti

Nəzərə alınmalı müayinələr

 • qarın boşluğunun KT müayinəsi
 • maqnit-rezonans xolangiopankreatoqrafiya (MRXP)
 • endoskopik ultrasəs müayinəsi (EUM)

Yeni yaranan müayinələr

 • sidikdə tripsinogen-2
 • zərdab interleykin-6
 • zərdab interleykin-8

Müalicə alqoritmi

MüəlliflərHAMISINA BAX

Associate Professor of Surgery

Department of Surgery

Indiana University

Indianapolis

IN

Açıqlamalar

NJZ is an author of a reference cited in this topic.

Dr Nicholas J. Zyromski would like to gratefully acknowledge Dr Brian Daley, Dr Catherine Lindsay McKnight, and Dr Fernando Aycinena, previous contributors to this topic. He would also like to thank Dr Camille Blackledge for her contribution to this topic. BD, CLM, FA, and CB declare that they have no competing interests.

Mövzu üzrə ekspertlərHAMISINA BAX

Assistant Professor of Medicine

Attending Physician and Director of Research

Columbia University Medical Center

New York

NY

Açıqlamalar

TAG declares that he has no competing interests.

Harvard Medical Faculty Physician

Division of Gastroenterology

Beth Israel Deaconess Medical Center

Boston

MA

Açıqlamalar

AM declares that he has no competing interests.

Consultant Hepatobiliary & Pancreatic Surgeon

Department of Surgery

North Manchester General Hospital

Manchester

UK

Açıqlamalar

DOR is an author of a reference cited in this topic. He declares that he has no other competing interests.

Professor

Department of Surgery

Division General Surgery

Shands Jacksonville Medical Center

FL

Açıqlamalar

At the time of the peer review, Dr E. Frykberg declared no competing interests. We were made aware that Dr Frykberg is now deceased.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.