Son baxış: 24 Oktyabr 2020
Son yenilənmə: 16 Avqust 2018

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • gənə ilə məlum təmas və ya məlum gənə sancması
 • hərarət, səpgi və anamnezdə gənə ilə təmas triadası
 • hərarət, səpgi və başağrı triadası
 • hərarət
 • səpgi
 • başağrı
 • ürəkbulanma/qusma
 • mialgiya
 • əqli statusun pozulması

Digər diaqnostik faktorlar

 • abdominal ağrı
 • kənd ərazisində yaşama və ya son vaxtlarda belə əraziyə səfər
 • ishal
 • konyunktivit
 • limfadenopatiya
 • periferik ödem
 • meningizm
 • splenomeqaliya
 • hepatomeqaliya
 • sarılıq
 • qıcolmalar
 • şok
 • koma

Risk faktorları

 • xəstəliyin yaz və ya yay aylarında başlanması
 • endemik ərazidən qayıtmış səyahətçilər
 • son vaxtlarda (2 həftə ərzində) açıq havada olma
 • məlum gənə sancması
 • açıq havada olmuş it və ya digər ev heyvanları ilə təmas

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • QÜM
 • zərdabda elektrolitlər və sidik cövhəri
 • qaraciyərin funksional testləri
 • dolayı immunoflüoressent anticisim (DİA) reaksiyası
 • hemokultura
Ətraflı aparılacaq əsas laborator müayinələr

Nəzərə alınmalı müayinələr

 • komplementin birləşmə reaksiyası
 • lateks aqqlütinasiya reaksiyası
 • dolayı hemaqqlütinasiya reaksiyası
 • mikroaqqlütinasiya
 • immunoferment analiz
 • lümbar punksiya
 • rekonvalessent dövrdə seroloji müayinə
 • döş qəfəsinin rentgenoqramması
 • qarın boşluğunun KT müayinəsi
 • immunohistokimyəvi müayinə
 • PZR
Ətraflı nəzərə alınmalı müayinələr

Müalicə alqoritmi

MüəlliflərHAMISINA BAX

Professor of Medicine

Section on Infectious Diseases

Wake Forest School of Medicine

Winston-Salem

NC

Açıqlamalar

CAO declares that he has no competing interests.

Professor Christopher A. Ohl would like to gratefully acknowledge Dr Steven C. Buckingham, a previous contributor to this monograph. SCB is an author of several references cited in this monograph. We were made aware that Dr Steven C. Buckingham is now deceased.

Mövzu üzrə ekspertlərHAMISINA BAX

Chief

Section of Pediatric Infectious Diseases

Children's Mercy Hospital and Clinics

Professor of Pediatrics

University of Missouri-Kansas City School of Medicine

Kansas City

MO

Açıqlamalar

MAJ is an author of several references cited in this monograph.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.