Son baxış: 25 May 2021
Son yenilənmə: 29 May 2019

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • risk faktorlarının mövcudluğu
 • anogenital xora
 • limfadenopatiya
 • diffuz səpgi
 • ümumi simptomlar
 • yorğunluq
 • rinit (anadangəlmə sifilis)
 • hepatosplenomeqaliya (anadangəlmə sifilis)
 • ocaqlı alopesiya
 • enli kondiloma
 • yaddaşın zəifləməsi, əhval-ruhiyyənin dəyişməsi, sayıqlama və ya demensiya
 • görmə pozğunluğu
 • Argil Robertson bəbəkləri
 • vibrasiya, propriosepsiya və fəzada vəziyyət hissinin itməsi
 • ataksiya
 • anal və sidik kisəsi sfinkterlərinə iradi nəzarətin itirilməsi
 • müsbət Romberq əlaməti
 • diastolik küy
 • rezinəbənzər yaralar/nekrotik mərkəzli düyünlər
 • uşaqsalma, ölü dölün doğulması və ya neonatal ölüm (anadangəlmə sifilis)
 • erkən doğuş və bətdaxili inkişafın ləngiməsi (anadangəlmə sifilis)
 • neonatal dəri səpgisi (anadangəlmə sifilis)
 • qamış sümüyünün deformasiyası (anadangəlmə sifilis)
 • kəllə-üz inkişaf qüsurları (anadangəlmə sifilis)
 • dişlərin patoloji quruluşu (anadangəlmə sifilis)
 • nekrozlaşan funizit (anadangəlmə sifilis)

Digər diaqnostik faktorlar

 • ağızda xora
 • müsbət serologiya ilə asimptomatik (latent sifilis)
 • tremor
 • başağrı
 • meningizm
 • göz ağrısı
 • karlıq
 • qıcolmalar
 • periferik ödem
 • sarılıq
 • periferik neyropatiya
 • arefleksiya
 • stenokardiya
 • təngnəfəslik
 • orqanomeqaliya
 • dəri və ya visseral orqanın perforasiyası və ya anatomik strukturların kollapsı
 • neonatal nevroloji patologiyalar (anadangəlmə sifilis)

Risk faktorları

 • yoluxmuş şəxslə cinsi əlaqə
 • kişilərlə cinsi əlaqədə olan kişilər (KCK)
 • narkotik preparatlardan istifadə
 • cinsi ticarətlə məşğul olanlar
 • çoxsaylı cinsi partnyorlar
 • İİV və ya digər SYİ-ləri olan insanlar
 • hamiləlik dövründə sifilis (anadangəlmə sifilis üçün risk)

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • yaradan götürülmüş yaxmanın qaranlıq sahəli mikroskopiyası
 • zərdabın treponema immunoferment analiz (İFA)
 • zərdabda T pallidum hissəciklərinin aqqlütinasiyası (TPPA)
 • zərdabda T pallidum hemaqqlütinasiyası (TPHA)
 • zərdabda flüoressent treponema anticisimlərinin absorbsiyası (FTA-ABS)
 • immun işğalçı sınağı
 • xətli seroloji immunoferment analizi (LIA)
 • zərdabın sürətli plazma reagin (RPR) sınağı
 • zərdabın VDRL sınağı

Nəzərə alınmalı müayinələr

 • lümbal punksiya, onurğa-beyin mayesinin (OBM) analizi
 • döş qəfəsinin rentgenoqramması
 • exokardioqrafiya
 • baş beynin KT müayinəsi
 • baş beynin MRT müayinəsi
 • İİV sınağı
 • dölün ultrasəs müayinəsi
 • QÜM
 • kəllənin ultrasəs müayinəsi
 • uzun sümüklərin rentgen müayinəsi
 • qaraciyərin funksional testləri
 • eşitmə potensialının ölçülməsi
 • audiometriya

Yeni yaranan müayinələr

 • T pallidum üçün polimeraz zəncirvari reaksiya (PZR) (nümunə birbaşa xoradan götürülür)
 • treponema/qeyri-treponema anticisimlərinin istifadəsi ilə ekspres testlər (ET)

Müalicə alqoritmi

MüəlliflərHAMISINA BAX

Professor and Chair

Department of Pediatrics

University of Connecticut School of Medicine

Hartford

CT

Açıqlamalar

JCS is the author of references cited in this topic.

Associate Professor of Pediatrics

Adjunct Associate Professor of Pharmacy

Department of Pediatrics

University of Connecticut School of Medicine

Hartford

CT

Açıqlamalar

NB declares that he has no competing interests.

Research Associate

CIDEIM

Cali

Colombia

Açıqlamalar

AC declares that she has no conflicting interests.

Dr Juan C. Salazar, Dr Nicholas Bennett, and Dr Adriana Cruz would like to gratefully acknowledge Patrick French and Nooshin Barmania, previous contributors to this topic. PF is an author of a reference cited in this topic. NB declares that she has no competing interests.

Mövzu üzrə ekspertlərHAMISINA BAX

Associate Professor of Medicine

University of Southern California

Keck School of Medicine

Los Angeles

CA

Açıqlamalar

RAL declares that he has no competing interests.

Assistant Professor of Medicine

Harvard Medical School

Director of Research

Global Health Delivery Project

Harvard School of Public Health

Boston

MA

Açıqlamalar

WR declares that he has no competing interests.

Consultant Paediatrician

Croydon University Hospital

Croydon

UK

Açıqlamalar

JH declares that she has no competing interests.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.