Son baxış: 23 May 2021
Son yenilənmə: 04 Yanvar 2019

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • risk faktorlarının mövcudluğu
 • dəri, selikli qişa və ya hər ikisində xroniki eroziv qovuqların əmələ gəlməsi
 • Ağız boşluğunun xroniki eroziyaları (VP, PNP)
 • Nikolski əlaməti (VP, YP)
 • dodaqlarda ağrı (PNP)
 • təngnəfəslik (PNP)

Digər diaqnostik faktorlar

 • Baş dərisinin qaşınması (VP, YP)
 • burun qanaxması (VP, PNP)
 • dəridə ağrının olması (VP, YP, PNP)
 • disfagiya (VP)
 • dərinin qaşınması (VP, YP)
 • konyunktivitlər (VP, PNP)

Risk faktorları

 • HLA DR4 (VP)
 • HLA DR1 (VP)
 • HLA DRB1 (PNP)
 • yanaşı gedən bədxassəli patologiya (PNP)
 • D-penisillamin
 • kaptopril
 • enalapril
 • penisillin
 • tiopronin
 • interleykin 2
 • nifedipin
 • rifampisin
 • qansoran həşəratlarla yoluxma

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • dərinin biopsiyası, hematoksilin və eozinlə boyanma
 • dəri biopsiyası, düz immunoflüoressensiya

Nəzərə alınmalı müayinələr

 • qan zərdabının dolayı immunoflüoressent sınağı
 • zərdab ELISA
 • mədə-bağırsaq traktının yuxarı şöbələrinin endoskopiyası
 • döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası
 • döş qəfəsinin KT müayinəsi
 • Ağciyərlərin funksional testləri
 • zərdab immunoblotu (Vestern blot)
 • zərdab immunopresipitasiyası

Müalicə alqoritmi

MüəlliflərHAMISINA BAX

Associate Professor

Department of Dermatology

Uniformed Services University of the Health Sciences

Bethesda

MD

Açıqlamalar

JHM declares that he has no competing interests.

Professor

Department of Dermatology

Johns Hopkins Medical Institution

Baltimore

MD

Açıqlamalar

GJA declares that he has no competing interests.

Mövzu üzrə ekspertlərHAMISINA BAX

Professor

Department of Dermatology

Rabin Medical Center

Petah Tikva

Israel

Açıqlamalar

DM declares that he has no competing interests.

Associate Professor and Clinical Director

Section of Dermatology

University of Chicago

Chicago

IL

Açıqlamalar

VPR declares that she has no competing interests.

Assistant Professor of Dermatology

Department of Dermatology

University of Pittsburgh

Pittsburgh

PA

Açıqlamalar

TP declares that he has no competing interests.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.