Son baxış: 25 Yanvar 2021
Son yenilənmə: 28 Noyabr 2018

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • risk faktorlarının mövcudluğu
 • limfadenopatiya
 • hepatosplenomeqaliya
 • dərinin avazıması, ekximozlar və ya petexiyalar
 • hərarət
 • yorğunluq, başgicəllənmə, palpitasiyalar və təngnəfəslik
 • burun qanaxması, menorragiya

Digər diaqnostik faktorlar

 • görmə siniri diskinin şişi, ənsənin rigidliyi və meningizm
 • ocaqlı nevroloji əlamətlər
 • xayanın ağrısız birtərəfli genişlənməsi
 • böyrək genişlənməsi
 • sümük ağrısı
 • abdominal ağrı
 • mediastinal və ya abdominal kütlə
 • plevral ekssudat
 • dəri infiltrasiyaları

Risk faktorları

 • 6 yaşından aşağı uşaqlar
 • 30-cu yaşların ortaları və sonu
 • 80-ci yaşların ortaları
 • genetik faktorlar
 • kəskin limfositar leykemiyanın (KLL) ailə anamnezi
 • viruslar
 • ətraf mühit faktorları
 • bədxassəli şiş anamnezi
 • kimyəvi terapiya ilə müalicə
 • kişi cinsi
 • ağdərili şəxslər

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • qanın differensial ilə ümumi müayinəsi (QÜM)
 • periferik qan yaxması
 • zərdab elektrolitləri
 • böyrək funksiyası
 • qaraciyər funksiyası
 • laktat dehidrogenaza
 • koaquloqramma
 • sümük iliyi aspirasiyası və ya trefin biopsiyası
 • immunoloji fenotipləşdirmə (hüceyrə sayı artmış olarsa, sümük iliyi və ya periferik qan yaxmasında)
 • tiopurin metiltransferaza (TPMT) fenotipi
 • sitogenetika
 • molekulyar tədqiqatlar

Nəzərə alınmalı müayinələr

 • HLA-tipləşdirmə
 • döş qəfəsinin rentgenoqramması
 • lümbal punksiya (LP)
 • punksiya ilə plevral mayenin çəkilməsi
 • baş beynin KT/MRT müayinəsi
 • CT
 • minimal qalıq xəstəliyin molekulyar nümunələri

Müalicə alqoritmi

MüəlliflərHAMISINA BAX

Consultant

Department of Haematology-Oncology

National University Cancer Institute

Singapore

Açıqlamalar

MO declares that she has no competing interests.

Senior Consultant

Department of Haematology-Oncology

National University Cancer Institute

Singapore

Açıqlamalar

None declared.

Consultant

Department of Haematology-Oncology

National University Cancer Institute

Singapore

Açıqlamalar

EC declares that she has no competing interests.

Consultant

Department of Haematology-Oncology

National University Cancer Institute

Singapore

Açıqlamalar

CHN declares that he has no competing interests.

Dr Melissa Ooi, Dr Michelle Poon, Dr Esther Chan, and Dr Chin Hin Ng would like to gratefully acknowledge Dr Arati V. Rao, Dr Matthew Smith, Dr Samer Bleibel, and Dr Robert Leonard, previous contributors to this monograph. AVR, MS, SB, and RL declare that they have no competing interests.

Mövzu üzrə ekspertlərHAMISINA BAX

Staff Physician

Department of Hematology and Oncology

New England Medical Center

Tufts University

Boston

MA

Açıqlamalar

OK declares that she has no competing interests.

Consultant Haematologist

Department of Haematology and Stem Cell Transplantation

Heartlands Hospital

Birmingham

UK

Açıqlamalar

SP declares that he has no competing interests.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.