Son baxış: 29 Sentyabr 2020
Son yenilənmə: 13 İyul 2018

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • son 21 gün ərzində Marburq virusuna yoluxma
 • hərarət
 • mialgiya
 • narahatlıq

Digər diaqnostik faktorlar

 • yorğunluq
 • ishal
 • ürəkbulanma/qusma
 • kəskin başağrı
 • abdominal ağrı
 • boğaz ağrısı
 • gücdəndüşmə
 • makulo-papulyoz səpgi
 • konyunktivit
 • hıçqırtı
 • ağır tənəffüs
 • anoreksiya
 • qanaxma
 • taxikardiya
 • hipotenziya
 • nevroloji əlamətlər
 • petexiyalar

Risk faktorları

 • son 21 gün ərzində endemik ərazidə yaşama və ya işləmə, yaxud oradan geri qayıtma
 • yoluxmuş bioloji bədən mayeləri ilə təmas
 • peşə fəaliyyəti ilə bağlı yoluxma
 • bioterrorizm

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • əks-transkripsiya polimeraz zəncirvari reaksiya (ƏT-PZR)
 • malyariyaya görə müayinə
Ətraflı aparılacaq əsas laborator müayinələr

Nəzərə alınmalı müayinələr

 • zərdab elektrolit səviyyələri
 • zərdab kreatinin və sidik cövhəri
 • qanda laktat
 • arterial qanın qaz tərkibi
 • QÜM
 • laxtalanmanın müayinəsi
 • sidik analizi
 • qaraciyərin funksional testləri
 • zərdab amilaza səviyyəsi
 • qan kulturaları
 • antigeni aşkar edən fermentli immunosorbent analiz (ELISA)
 • lgG anticisimləri
Ətraflı nəzərə alınmalı müayinələr

Müalicə alqoritmi

MüəlliflərHAMISINA BAX

Infectious Diseases Division

Massachusetts General Hospital

Boston

MA

Açıqlamalar

LB is the author of a reference cited in this monograph.

Mövzu üzrə ekspertlərHAMISINA BAX

Professor of Epidemiology

University of Nebraska Medical Center

Omaha

NE

Açıqlamalar

MK declares that he has no competing interests.

Adult and Pediatric Infectious Disease Fellow

Emory University

Atlanta

GA

Açıqlamalar

VR declares that she has no competing interests.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.