Son baxış: İyul 2020
Son yenilənmə: Noyabr  2017

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • risk faktorlarının mövcudluğu
 • hərarət
 • yorğunluq
 • ümumi əzginlik
 • başağrı
 • bədənin müxtəlif yerlərində ağrılar
 • ürəkbulanma
 • yüngül meningit
 • ağır ensefalit
 • psixi durumun pozulması

Digər diaqnostik faktorlar

 • baş və onurğa beyin sinirlərinin iflicləri
 • vestibulyar/eşitmə pozğunluqları
 • qıcolmalar
 • parez
 • yuxarı ətraflar, çiyin və baş əzələlərinin iflici

Risk faktorları

 • anamnezdə son vaxtlarda gənə sancması
 • yay ayları
 • peşə fəaliyyəti ilə bağlı yoluxma
 • açıq hava fəaliyyətləri
 • son vaxtlarda çiy (pasterizə olunmamış) süd və ya süd məhsullarının daxilə qəbulu
 • ≥50 yaş
 • bioterrorizm

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • QÜM
 • EÇS
 • C-reaktiv zülal
 • qaraciyərin funksional testləri
 • baş beynin KT müayinəsi
 • OBM analizi
 • OBM-in/qan zərdabının seroloji müayinələri
Ətraflı aparılacaq əsas laborator müayinələr

Nəzərə alınmalı müayinələr

 • OBM-in/zərdabın əks-transkripsiya polimeraz zəncirvari reaksiya (ƏT-PZR) vasitəsilə müayinəsi
 • Başın MRT müayinəsi
 • EEQ
Ətraflı nəzərə alınmalı müayinələr

Müalicə alqoritmi

MüəlliflərHAMISINA BAX

Ashley M. Croft

School of Pharmacy and Biomedical Science

University of Portsmouth

Portsmouth

UK

Açıqlamalar

AMC declares that he has no competing interests.

Mövzu üzrə ekspertlərHAMISINA BAX

Consultant Infectious Diseases Physician

The James Cook University Hospital

Middlesbrough

UK

Açıqlamalar

JW declares that he has no competing interests.

Medical Director

Your Excellent Health Service

Honorary Lecturer

UCL

London

UK

Açıqlamalar

CE runs a private travel clinic.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.