Son baxış: 25 Yanvar 2021
Son yenilənmə: 09 Aprel 2019

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • malyariyaya yoluxma üçün risk faktorlarının olması
 • ağır xəstəlik üçün risk faktorlarının olması
 • hərarət və ya hərarət anamnezi

Digər diaqnostik faktorlar

 • başağrı
 • zəiflik
 • mialgiya
 • artralgiya
 • anoreksiya
 • ishal
 • qıcolmalar
 • ürəkbulanma və qusma
 • abdominal ağrı
 • dərinin avazıması
 • hepatosplenomeqaliya
 • sarılıq
 • şüur səviyyəsinin dəyişməsi
 • hipotenziya
 • anuriya/oliquriya
 • qripəbənzər respirator simptomlar

Risk faktorları

 • endemik əraziyə səyahət
 • kimyəvi profilaktikanın qeyri-adekvat olması və ya heç olmaması
 • endemik ərazidə insektisidlə işlənmiş torlardan istifadə edilməməsi
 • endemik ərazilərə səyahətdən geri qayıdan daimi miqrantlar
 • sahibin aşağı immunitet səviyyəsi (kəskin xəstəlik üçün)
 • hamiləlik (ağır xəstəlik üçün)
 • <5 yaş (ağır xəstəlik üçün)
 • immun çatışmazlığı (ağır xəstəlik üçün)
 • ahıl yaş (ağır xəstəlik üçün)
 • dəmirlə idarəolunma (uşaqlar)

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • Nazik və qalın qan yaxmalarının Gimza üsulu ilə boyanması
 • sürətli diaqnostik testlər (SDT)
 • QÜM
 • laxtalanma profili
 • zərdabda elektrolitlər, sidik cövhəri və kreatinin
 • zərdabda QFT-lər
 • qan zərdabında qlukoza
 • sidik analizi
 • arterial qanın qaz tərkibi

Nəzərə alınmalı müayinələr

 • qanın malyariyaya görə polimeraz zəncirvari reaksiyası (PZR)
 • döş qəfəsinin rentgenoqramması
 • hemokultura
 • sidiyin əkilməsi
 • bəlğəm kulturası
 • lümbar punksiya
 • İİV sınağı
 • qrip üçün burun-boğaz yaxmalarının PZR müayinəsi
 • Baş-beyinin KT müayinəsi

Yeni yaranan müayinələr

 • İlgəklə mediasiya olunan izotermal amplifikasiya (İMİA)

Müalicə alqoritmi

MüəlliflərHAMISINA BAX

Consultant in Tropical and Travel Medicine

Hospitals for Tropical Diseases

Senior Lecturer

London School of Hygiene and Tropical Medicine

London

UK

Açıqlamalar

RB is on the advisory board of Sigma Tau and on the Public Health England advisory committee for malaria prevention. His employer has received research payments from Sigma Tau. RB is an author of a number of references cited in this topic.

Dr Ron Behrens would like to gratefully acknowledge Mariyam Mirfenderesky, Dr Signe Maj Sorensen, Dr Joanna Allen, Dr Simon Warren, and Dr Behzad Nadjm, previous contributors to this topic.

Açıqlamalar

MM, SMS, JA, and SW declare that they have no competing interests. BN is an author of a reference cited in this topic.

Mövzu üzrə ekspertlərHAMISINA BAX

Professor

Head of the Travel Clinic

Consultant of Tropical and Travel Medicine

University Hospital

Project leader

Swiss Tropical and Public Health Institute

Basel

Switzerland

Açıqlamalar

BG has received a research grant from Novartis Pharma to assess the impact of the introduction of artemether-lumefantrine (Novartis) as first-line treatment for uncomplicated malaria on mortality of children under 5 years old in 2 districts in Tanzania and travel grants from Novartis Pharma to present the results of the study above. BG is an author of a reference cited in this topic.

Associate Professor

Malaria Research Institute and Department of Molecular Microbiology and Immunology

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Baltimore

MD

Açıqlamalar

DS has received royalties from antigen provision for a diagnostic test to Inverness. DS with Johns Hopkins University has patents on diagnostic tests that do not require blood.

Professor

Institute of Specific Prophylaxis and Tropical Medicine

Medical University of Vienna

Vienna

Austria

Açıqlamalar

WHW declares that he has no competing interests.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.