Son baxış: 29 Sentyabr 2020
Son yenilənmə: 06 İyul 2018

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • risk faktorlarının mövcudluğu
 • hərarət
 • mialgiya
 • narahatlıq
 • qanaxma
 • makulyar və ya petexial səpgi

Digər diaqnostik faktorlar

 • başağrı
 • ürəkbulanma
 • abdominal ağrı
 • hepatomeqaliya
 • splenomeqaliya
 • yuxululuq
 • ishal
 • hipotenziya
 • konyunktivit
 • artralgiya

Risk faktorları

 • KKHQ-yə görə endemik ərazidə yaşamaq və ya son vaxtlar səyahət etmək
 • anamnezdə gənələrlə təmas
 • yoluxmuş bioloji bədən mayeləri ilə təmas
 • peşə fəaliyyəti ilə bağlı yoluxma
 • yoluxmuş heyvanlarla təmas
 • yoluxmuş şəxslə müdafiəsiz cinsi əlaqə

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • əks-transkripsiyalı polimeraz zəncirvari reaksiya (ƏT-PZR)
 • malyariyaya görə müayinə
Ətraflı aparılacaq əsas laborator müayinələr

Nəzərə alınmalı müayinələr

 • seroloji müayinə
 • QÜM
 • laxtalanmanın müayinəsi
 • qaraciyərin funksional testləri
 • zərdab kreatinin və sidik cövhəri
 • sidik analizi
 • zərdab elektrolitləri
 • laktat dehidrogenaza
 • kreatin fosfokinaza:
Ətraflı nəzərə alınmalı müayinələr

Müalicə alqoritmi

MüəlliflərHAMISINA BAX

Professor

Infectious Diseases and Public Health

Koç University School of Medicine

Chair

lnfectious Diseases and Clinical Microbiology Department

American Hospital

President

Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Istanbul

Turkey

Açıqlamalar

OE is the author of several references cited in this monograph.

Mövzu üzrə ekspertlərHAMISINA BAX

Adult and Pediatric Infectious Disease Fellow

Emory University

Atlanta

GA

Açıqlamalar

VR declares that she has no competing interests.

Wellcome Trust/MoD Research Fellow

Liverpool School of Tropical Medicine

Liverpool

UK

Açıqlamalar

TF receives Crimean-Congo haemorrhagic fever research funding from the Wellcome Trust and UK Surgeon General. He is a member of the WHO secretariat for Crimean-Congo haemorrhagic fever guideline development.

Professor of Infectious Diseases

Faculty of Medicine

Bozok University

Yozgat

Turkey

Açıqlamalar

AE declares that she has no competing interests.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.