Son baxış: 30 Sentyabr 2020
Son yenilənmə: 20 Fevral 2018

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • risk faktorlarının mövcudluğu
 • hərarət ((≥37,5°C)
 • başağrı
 • qıcolmalar

Digər diaqnostik faktorlar

 • ürəkbulanma/qusma
 • əzələ ağrısı/oynaq ağrısı
 • ənsə əzələlərinin rigidliyi (ənsə bərkiməsi)
 • ocaqlı zəiflik (hərəki funksional azalma)
 • fotofobiya
 • abdominal ağrı
 • əqli statusun pozulması
 • kəllə-beyin sinirlərinin parezi
 • əsmələr
 • yuxululuq
 • meningizm
 • ishal
 • beyin ödemi
 • kəllədaxili təzyiqin artması
 • aseptik meningit
 • hemofaqositar limfohistiositoz
 • hemiparez

Risk faktorları

 • endemik ərazidə yaşamaq/səfər etmək
 • endemik ərazidə işləmək
 • endemik ərazilərdə açıq havada əyləncəli tədbirlər
 • ağcaqanadların artıb çoxalması üçün əlverişli mövsüm faktorları
 • <15 yaş və ya >50 yaş
 • peşə ilə əlaqədar yoluxma (laboratoriya)
 • bioterrorizm

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • hərəkətsizləşdirilmiş fermentli immunosorbent analiz (ELISA)
 • baş beynin MRT müayinəsi
 • ərpin reduksiya-neytralizasiya sınağı (ƏRNS)
 • QÜM
 • ilkin metabolik panel
Ətraflı aparılacaq əsas laborator müayinələr

Müalicə alqoritmi

MüəlliflərHAMISINA BAX

Assistant Professor

Division of Infectious Disease and Global Medicine

University of Florida

Gainesville

FL

Açıqlamalar

AV is funded by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) for work on host susceptibility and emerging alphaviruses (2016-2021); however, the funding supports new insights in the field only, it does not directly impact any articles produced. AV is also the author of a reference cited in this monograph.

Mövzu üzrə ekspertlərHAMISINA BAX

Infectious Diseases Consultant

Naples Community Hospital

Naples

FL

Açıqlamalar

MGM declares that he has no competing interests.

Research Physician

US Naval Medical Research Unit 6 (NAMRU-6)

Iquitos

Peru

Açıqlamalar

SV declares that he has no competing interests.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.