Monitorinq

Evə yazıldıqdan sonra monitorinqə dair xüsusi tələblər yoxdur; lakin aktiv infeksiyalı xəstələrin müalicəsində istifadə edilməsi üçün evə buraxılan tarixdən 28 gün sonra münasib xəstələrdən qan verməkləri xahiş oluna bilər.[206]

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.