Differensial diaqnostika

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Səfərdən qayıdan səyahətçilərdə qeyri-spesifik qızdırmalı xəstəliyin ən çox rast gələn səbəbidir.[93]

Malyariya əleyhinə kimyəvi profilaktikanın qeyri-adekvat olması və ya heç olmaması.

Heç bir differensial simptom və əlamət yoxdur.

2014-cü il alovlanması zamanı Qərbi Afrikada malyariya ilə yanaşı infeksiya xəstələrin 5%-də qeyd olunmuşdur, belə ki, ikili infeksiyanın mümkünlüyü bütün xəstələrdə nəzərə alınmalıdır.[75]

MÜAYİNƏLƏR

Gimza üsulu ilə boyanmış qalın və nazik qan yaxmaları: Plasmodium növləri üçün müsbət.

Sürətli diaqnostik sınaqlar: Plasmodium növləri üçün müsbət (qeyd: P ovalı hər zaman sürətli diaqnostik sınaqlarla aşkar olunmur).

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Heç bir differensial simptom və əlamət yoxdur.

Epidemioloji xüsusiyyətlər viruslu hemorragik qızdırmalar arasında fərqləndirmə aparmağa kömək edə bilər (məs., yarasalarla təmas, mağara və ya mədənlərə səfər).[108]

MÜAYİNƏLƏR

Əks-transkripsiyalı polimeraz zəncirvari reaksiya (ƏT-PZR): Marburq virusunun RNT-si üzrə müsbət.

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Heç bir differensial simptom və əlamət yoxdur.

Epidemioloji xüsusiyyətlər viruslu hemorragik qızdırmaları ayırd etməyə kömək edə bilər (məs., heyvanların öldürülməsi, gənə dişləməsi və ya heyvanlarla təmas).[109]

MÜAYİNƏLƏR

ƏT-PZR: KKHQ virusu RNT-si üçün müsbət.

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Heç bir differensial simptom və əlamət yoxdur.

Epidemioloji xüsusiyyətlər virus hemorragik qızdırmalarını ayırd etməyə kömək edə bilər (məs., endemik ərazilərdə siçanlarla təmas).[110]

MÜAYİNƏLƏR

ƏT-PZR: Lassa virusu RNT-si üçün müsbət.

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Heç bir differensial simptom və əlamət yoxdur.

Epidemioloji xüsusiyyətlər viruslu hemorragik qızdırmaları ayırd etməyə kömək edə bilər (məs., ağcaqanad sancması, təsərrüfatda mal-qara ilə təmas, çiy heyvan mayelərinin/toxumalarının istehlakı).

MÜAYİNƏLƏR

ƏT-PZR: Rift Valli qızdırması virusunun RNT-si üçün müsbət.

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Heç bir differensial simptom və əlamət yoxdur.

Epidemioloji xüsusiyyətlər viruslu hemorragik qızdırmalar arasında fərqləndirmə aparmağa kömək edə bilər (məs., ağcaqanad sancması, immunizasiyanın aparılmaması).

MÜAYİNƏLƏR

ƏT-PZR: sarı qızdırma virusu RNT-si üçün müsbət.

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Heç bir differensial simptom və əlamət yoxdur.

MÜAYİNƏLƏR

Qan və nəcis kulturası: Salmonella enterica üçün müsbət.

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Siçan yatalağı, Afrika gənə qızdırması və epidemik yatalaq daxildir.[111]

Qaysaq səciyyəvidir.

Limfadenopatiya mövcud ola bilər.

Ayrı-ayrı səpgilər.

MÜAYİNƏLƏR

Seroloji müayinə: Rickettsia növləri üçün müsbət.

Qaysağın PZR müayinəsi: Rickettsia növləri üçün müsbət.

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Heç bir differensial simptom və əlamət yoxdur.

MÜAYİNƏLƏR

Seroloji müayinə: IgM və ya IgG müsbət.

Qeyri-struktur zülalın (NS1) aşkarlanması: müsbət.

Əks-transkripsiyalı polimeraz zəncirvari reaksiya (ƏT-PZR): müsbət.

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Vaksinasiya olunmamış.

Prodromal dövrdə fərqləndirici əlamət və simptomlar yoxdur.

Yanağın selikli qişasında Koplik ləkələri (mərkəzində göyümtül-ağ nöqtə olan qırmızı ləkələr).

Səpgi, adətən, üzdə başlayır və kranio-kaudal olaraq yayılır.

MÜAYİNƏLƏR

Serologiya: qızılca virusu üçün müsbət.

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Fərqləndirici əlamət və simptomlar yoxdur; lakin yoluxma anamnezi faydalı ola bilər.

Kontaminasiya olunmuş su və ya yoluxmuş gəmiricilər ilə çirklənmiş torpağın təsirinə məruzqalma.[112]

Tropik iqlimlərdə daha çox rast gəlir.

MÜAYİNƏLƏR

PZR: müsbət.

Seroloji müayinə: müsbət.

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Respirator əlamət və simptomları (öskürək, burun tutulması) daha çox rast gəlir.

MÜAYİNƏLƏR

Virus kulturası və ya PZR: mövsümi qrip virusu və ya virus RNT-nin aşkarlanması.

QÜM: normal.

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Düzgün epidemioloji kontekstdə Ebola virusu infeksiyasına oxşar şəkildə təzahür oluna bilər. Halbuki, səpgi, konyunktival inyeksiya və halsızlıq kimi xüsusiyyətlər qastroenteritdə çox nadir hallarda baş verir.

MÜAYİNƏLƏR

Nəcis kulturası, PZR və ya sürətli antigen testi: müsbət.

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Naməlum mənşəli bakterial sepsis inkişaf edən ölkələrdə çox rast gələn təzahürdür. Adətən, dərin abdominal infeksiya, yuxarı sidik yolları infeksiyası, endokardit və ya dissit aşkar edilir.

İshal, adətən, olmur.

MÜAYİNƏLƏR

Qan kulturaları: müsbət.

Tövsiyə olunur ki, Ebola virusu infeksiyası üçün müvafiq təsdiqləyici testlər Ebola virusu infeksiyasından şübhələnilərsə, fərqləndirici testlərdən əvvəl və ya parallel şəkildə icra olunsun.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.