Meyarlar

Xəstəlik hadisəsinin təyinləri

Ebola və Marbuq virusu xəstəliyi üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının xəstəlik hadisəsinin təyini:[76]

Ebola virusu xəstəliyi üçün Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzlərinin (XNPM) xəstəlik hadisəsinin təyini:[73]

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.