Son baxış: 26 Sentyabr 2020
Son yenilənmə: 06 Dekabr 2018

Xülasə

Təyin

Anamnez və fiziki müayinə

Əsas diaqnostik faktorlar

 • ənsə əzələlərinin rigidliyi
 • anamnezdə qulaqcıqların fibrilyasiyası
 • anamnezdə qaraciyər xəstəliyi
 • görmə dəyişiklikləri
 • fotofobiya
 • qəfil başlanğıc
 • hissiyatın pozulması
 • başağrı
 • zəiflik
 • hissiyatın itirilməsi
 • afaziya
 • dizartriya
 • ataksiya
 • anamnezdə hematoloji pozğunluq
 • başgicəllənmə
 • ürəkbulanma/qusma
 • huşun aydınlıq dərəcəsinin dəyişməsi/koma
 • sayıqlama
 • baxışın parezi

Risk faktorları

 • hipertenziya
 • ahıl yaş
 • kişi cinsi
 • asiya, qaradərəli və/və ya ispan mənşəyi
 • hemorragik insulta görə ailə anamnezi
 • hemofiliya
 • serebral amiloid angiopatiya
 • COL4A1 genində autosom-dominant mutasiyalar
 • irsi hemorragik teleangiektaziya
 • KRIT1 genində autosom-dominant mutasiyalar
 • CCM2 genində autosom-dominant mutasiyalar
 • PDCD10 genində autosom-dominant mutasiyalar
 • antikoaqulyasiya
 • qeyri-qanuni simpatomimetik dərman preparatları
 • damar çatışmazlıqları
 • siqaretçəkmə
 • qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar (QSİƏP-lər)
 • şəkərli diabet
 • alkoqoldan kəskin sui-istifadə
 • simpatomimetik dərman preparatları
 • beyin vaskuliti
 • trombositopeniya
 • Moyamoya xəstəliyi
 • leykemiya

Diaqnostik müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

 • başın infuziyasız KT-si
 • qanın biokimyəvi analizi
 • QÜM
 • laxtalanma testləri
 • EKQ
 • trombositlərin funksional testi
 • sidiyin narkotik maddələrə görə skrininqi
 • reproduktiv yaşlı qadınlarda hamiləlik testi
 • qaraciyərin funksional testləri
 • beyindaxili qansızma (BDQ) şkalası
Ətraflı aparılacaq əsas laborator müayinələr

Nəzərə alınmalı müayinələr

 • KT angioqrafiya və venoqrafiya
 • maqnit rezonans angioqrafiya və venoqrafiya
 • ənənəvi (invaziv) angioqrafiya
 • diffuzion ağırlıqlı aşkarlayıcı müayinə (DWI) və qradiyent-exo sekvenasiyası (GRE) ilə baş beynin MRT müayinəsi
 • həssaslıq ağırlıqlı aşkarlayıcı müayinə ilə baş beynin MRT müayinəsi
Ətraflı nəzərə alınmalı müayinələr

Müalicə alqoritmi

MüəlliflərHAMISINA BAX

Clinical Associate of Neurology

Medical Director, Neuroscience ICU

Director, Neurocritical Care Education

Co-Director, Stroke Center

University of Chicago

Chicago

IL

Açıqlamalar

FDG declares that he has no competing interests.

Neurocritical Care Fellow

Department of Neurology

University of Chicago

Chicago

IL

Açıqlamalar

RCM declares that she has no competing interests.

Dr Fernando Goldenberg and Dr Raisa Martinez would like to gratefully acknowledge Dr Alejandro Hornik, Dr Eric E. Smith, and Dr T. Dion Fung, the previous contributors to this monograph. EES is an author of a number of references cited in this monograph. AH and TDF declare that they have no competing interests.

Mövzu üzrə ekspertlərHAMISINA BAX

Lecturer in Neurology

Hospital Chief

Cerebrovascular/Stroke Division

Beth Israel Deaconess Medical Center

Division of Cerebrovascular/Stroke

Boston

MA

Açıqlamalar

LRC declares that he has no competing interests.

Neurology Registrar

Neurology Service

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)

Lausanne

Switzerland

Açıqlamalar

JM declares that he has no competing interests.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.