Procedural videos

Periferik venalara kanyula yerləşdirilməsinin animasiyalı nümayişi

Lazım olan avadanlıq

 • Əlcəklər (yüksək riskli xəstələrlə çalışarkən plastik önlük və qoruyucu eynəkdən istifadəni nəzərdən keçirin)

 • Antiseptik salfetlər (70%-li spirtdə 2%-li xlorheksidin qlükonat)

 • Jqut (ideal halda birdəfəlik istifadə üçün)

 • Müvafiq kalibrli venadaxili kanyula

 • Kanyulalar üçün bağlama paketi (adətən, şəffaf bağlamalar)

 • Şpris və 0,9%-li natrium xlorid məhlulu

 • İynəsiz bağlayıcı (tələbə görə)

 • Pambıq tamponlar və ya tənzif tamponlar

 • İti alətlər üçün konteyner.

Əks-göstərişlər

Venadaxili müdaxilə üçün təxirəsalınmaz təcili ehtiyac olmadıqda, venadaxili kanyulyasiya etməyin. Xəstəxanaya istənilən kəskin vəziyyətlə bağlı qəbul zamanı erkən venadaxili müdaxilə lazım olmasına baxmayaraq, xəstəxanada hər bir xəstəyə kanyula tələb olunmur.

Kanyulyasiya edərkən aşağıdakılardan istifadə etməyin:

 • Anatomik snuffbox

 • Arteriovenoz dəlik olan qollar (məs., dializ xəstələrində)

 • Limfodrenaj zədələnmiş sahələr (məs., qoltuqaltı cərrahiyyədən sonrakı qol)

 • Sellülit və ya yanıq sahələri

 • Xüsusilə diabet xəstələrində, aşağı ətraflar və pəncənin xırda venaları

 • Periferik damar xəstəliyi, venaların varikoz genişlənməsi, venoz hipertenziya və ya ödem sahələri

 • Oynaq səthləri.

Göstərişlər

Venadaxili kanyulalar bolüs inyeksiyaları və ya uzunmüddətli maye və dərman infuziyaları üçün istifadə edilir. Kritik vəziyyətdə olan xəstənin ilkin qiymətləndirilməsində venadaxili kanyulyasiya ABCDE alqoritminin bir hissəsi hesab olunur. Tənəffüs yollarının (A) və tənəffüsün (B) yoxlanmasından sonra qan dövranının tədqiqi (C) heç olmasa bir venadaxili nahiyənin müəyyən edilməsi ilə başa çatdırılmalıdır. Adətən, bunun üçün hər dirsək büküyündə bir ədəd olmaqla, iki böyük diametrli (14-16-kalibrli) kanyula lazım olur.

Ağırlaşmalar

 • Qançır/hematomalar: xüsusilə uğursuz və ya təkidlə aparılmış kanyulyasiya cəhdlərindən sonra rez-tez rast gəlir

 • Kanyulyasiya nahiyəsinin infeksiyası: daxil edilmə yerinin ətrafında bəzi xəstələrdə sepsisə çevrilə bilən sellülit əmələ gələ bilər

 • Yerdəyişmə (toxuma əmələ gəlməsi): kanyula venadan çıxa bilər; belə olan halda, onu kənarlaşdırın və yenisini yeridin

 • Ekstravazasiya: əgər kanyula düzgün yerləşdirilməsə, inyeksiya olunan maye və dərmanlar dəri altında toplana bilər ki, bu da xəstəni narahat edə və bəzi hallarda hətta toxuma nekrozuna səbəb ola bilər

 • Tromboflebit: Kanyulanın yeridildiyi yerdə qıcıqlanma və düyünlənmə olduqda, kanyulanı kənarlaşdırmaq lazımdır

 • Tıxanma: laxtalar və ya infuzion məhsulların toplanması kanyulanı okklüziya edə bilər. Bəzən bu, kanyulanın adi fizioloji məhlulla yuyulması ilə həll oluna bilər, lakin bəzi hallarda kanyulanı kənarlaşdırmaq lazım gəlir

 • Arterial punksiya: iynə çıxarıldıqdan sonra kanyulanın kamerasına və kanyulanın ucundan axan qan axını ilə aşkar edilir. Arterial punksiya şiddətli dərəcədə ağrılı ola bilər və distal ətrafların işemiyasına səbəb ola bilər. Bu, baş verərsə, dərhal kanyulanı çıxarın, jqutu açın və nahiyəyə möhkəm təzyiq tətbiq edin

 • Periferik sinir zədələnməsi: bu, nadirdir. Xəstədə kanyulaya yaxın nahiyədə paresteziya və ya keyimə baş verərsə, kanyulanı dərhal kənarlaşdırın. 

Sağalmadansonrakı nəzarət

Kanyulyasiya rahat və iynəyə müqavimətsiz keçmədikdə, kanyula düzgün yerləşdirilmiş olmaya bilər. Kanyulanı kənarlaşdırın və hər yeni cəhd üçün yeni kanyuladan istifadə edin. Uğursuz kanyulyasiya nahiyəsinə təzyiq edilməsi qanaxma və qançırları minimuma endirir. Kanyula uğurla yerləşdirildikdən sonra, lazım gələrsə, onu venadaxili infuziya dəstinə birləşdirin.

Yeridilmə nahiyəsinin ətrafında sellülit əmələ gələ bilər. Mütəmadi olaraq, venadaxili kanyulyasiya yerini qızarma və ya tərləmə kimi infeksiya əlamətlərinə görə yoxlayın. Bu məqsədlə kanyulyasiya sarğılarının çoxunda şəffaf maddələrdən istifadə olunur.

İnfeksion nəzarət üzrə əvvəlki rəhbərliyə əsasən ehtimal olunurdu ki, periferik kanyulanı 72 saatdan çox bir yerdə saxlamaq olmaz. Buna baxmayaraq, 2015-ci ilin Koxreyn icmalı hər 72-96 saatdan-bir kanyulanın mütəmadi olaraq dəyişdirilməsinin qan dövranının kateterlə bağlı infeksiyası və ya flebitlər arasında heç bir fərqin olmadığını göstərən sübutların olmadığını göstərmişdir (məs., iltihab, infiltratın toplanması və ya tıxanma).[119]

Kanyula yerində infeksiya baş verdikdə, antibiotik qəbuluna başlamazdan əvvəl həmin nahiyədən yaxmalar və qan kulturaları toplayın.